Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-TIiPSW-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U04;

PR_U09;

Kompetencje społeczne:

PR_K03.

Skrócony opis:

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu technologie informacyjne i prawnicze systemu wyszukiwawcze jest zdobycie przez studentów umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu oprogramowania użytkowego, aplikacji biurowych oraz wykorzystania systemów informacji prawnej i baz orzecznictwa.

Pełny opis:

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu technologie informacyjne i prawnicze systemu wyszukiwawcze jest zdobycie przez studentów umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu oprogramowania użytkowego, aplikacji biurowych (OpenOffice/LibreOffice, Microsoft Office) oraz wykorzystania systemów informacji prawnej (LEX, Lex Polonica, ISAP, Eur-Lex) i baz orzecznictwa (SN, TK, CBOSA, Curia, Hudoc).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. Warszawa 2006; 2. Janowski, J. Informatyka prawnicza. Warszawa 2011; 3. Petzel J., Informatyka prawnicza, Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa 1999; 4. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A.,Technologie informacyjne. Warszawa 2007; 5. Szpor G., Martysz C., Wojsyk K., Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Warszawa 2007; 6. Kopertowska-Tomczak M., Excel 2007. Ćwiczenia. Warszawa 2011; 7. Kopertowska-Tomczak M., PowerPoint 2007. Ćwiczenia. Warszawa 2010; 8. Kopertowska-Tomczak M., Word 2007. Ćwiczenia. Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Określa i klasyfikuje prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze,

EK 2: Potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych,

EK 3: Potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych,

EK 4: Potrafi korzystać z edytorów tekstów (takich jak Microsoft Office Word i OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (takich jak Excel i OpenOffice Calc) i prezentacji multimedialnych (takich jak PowerPoint i OpenOffice Impress) w zakresie przetwarzania i prezentowania informacji,

EK 5: Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych.

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16,

Przygotowanie do zaliczenia: 10,

Literatura: 4,

Liczba ECTS: 30h = 1 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.);

- Studium przypadku (studium przykładowe).

- Metoda projektu,

EK1: Określa i klasyfikuje prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze;

Na ocenę 2 (ndst.):

Student nie potrafi określać ani klasyfikować prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych,

Na ocenę 3 (dst.):

Student w podstawowym zakresie potrafi określać prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze,

Na ocenę 4 (db):

Student w podstawowym zakresie potrafi określać i klasyfikować prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze,

Na ocenę 5 (bdb):

Student potrafi określać i klasyfikować prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze.

EK 2: Potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych,

Na ocenę 2 (ndst.):

Student nie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych.

Na ocenę 3 (dst.):

Student w podstawowym zakresie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi.

Na ocenę 4 (db):

Student w sposób zadowalający potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych.

Na ocenę 5 (bdb):

Student bardzo dobrze potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych.

EK 3: Potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych,

Na ocenę 2 (ndst.):

Student nie potrafi samodzielnie analizować informacji uzyskanych za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych.

Na ocenę 3 (dst.):

Student potrafi w podstawowym zakresie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych.

Na ocenę 4 (db):

Student w podstawowym zakresie potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych.

Na ocenę 5 (bdb):

Student potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych.

EK 4: Potrafi korzystać z edytorów tekstów (takich jak Microsoft Office Word i OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (takich jak Excel i OpenOffice Calc) i prezentacji multimedialnych (takich jak PowerPoint i OpenOffice Impress) w zakresie przetwarzania i prezentowania informacji,

Na ocenę 2 (ndst.):

Student nie potrafi tworzyć i edytować informacji prezentowanych w postaci edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych.

Na ocenę 3 (dst.):

Student w podstawowym zakresie korzysta z edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych.

Na ocenę 4 (db):

Student potrafi w zadowalający sposób posługiwać się edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami multimedialnymi w celu przetwarzania posiadanych informacji.

Na ocenę 5 (bdb):

Student potrafi bardzo dobrze przetwarzać posiadane informacje, prezentując je za pomocą edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych.

EK 5: Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych.

Na ocenę 2 (ndst.):

Student nie rozumie potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, nie potrafi współdziałać w zespole.

Na ocenę 3 (dst.):

Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy i rozumie zalety współdziałania w ramach zespołu.

Na ocenę 4 (db):

Student w stopniu podstawowym jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy , przestrzegania norm etycznych i zawodowych, potrafi współdziałać w zespole.

Na ocenę 5 (bdb):

Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych, bardzo dobrze potrafi współdziałać w zespole.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.