Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady ustrojowe w konstytucji USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mog-upwSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady ustrojowe w konstytucji USA
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W04;

PR_W05;

Skrócony opis:

Wyjaśnienie pojęć

- federalizm

-trójpodział władzy

- wzajemne hamowanie sie odrodków władzy

- impeachent

- kontrola parlamentarna

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci otrzymują wiedzę na temat funkcjonowania trzech gałęzi władzy państwowej (Prezydent;

Kongres; Sąd Najwyższy), ich wzajemnych relacji (reguła kontroli i równowagi), a także szczegółów najważniejszych

procesów politycznych (uchwalanie prawa, wybór prezydenta), zakresu kompetencji oraz postępowania w wypadkach

nadużycia władzy (impeachment). Student otrzymuje tez wiedze w zakresie procedury sądowej oraz wyroków sądów

dotyczących wybranych zagadnień społecznych.

Literatura:

Górski G., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w latach 1910 - 1931, "Czasy Nowożytne" 2004, t. 17.

Górski G., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w., "Roczniki Nauk Prawnych" (Tow. Naukowego KUL) 2005, t. 15, nr 1.

Grzeloński B., Andrew Jackson - człowiek i polityka, [w:] Francja - Polska XVIII - XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Prof. Andrzejowi Zachorskiemu, wyd. 1983.

Kopczyński M., Samuel Colt i amerykański sposób produkcji, "Mówią Wieki" 2007, nr 9.

Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607 - 1789, wyd. 2009.

Małajny I., Małajny R.M., Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej, "Miscellanea Iuridica" 2005, t. 6.

Prawo konstytucyjne porównawcze. Wykłady asystenta UJ Dr Starzewskiego, cz. 1, Kraków 1928. [przedwojenny maszynopis, omówienie konstytucji USA]

Sorman G., Made in USA, wyd. 2004.

Metody i kryteria oceniania:

obecność- 3

na ocenę 4 bądź 5 student musi odpowiedzieć na 2-3 pytania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.