Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozstrzygnięcia administracyjne w prawie budowlanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-mon-rawpbud Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozstrzygnięcia administracyjne w prawie budowlanym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09, PR_K01, PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Wykład ma na celu:

- prezentację poszczególnych kategorii spraw rozstrzyganych przez administrację publiczną na podstawie ustawy – Prawo budowlane

- ukazanie stopnia skomplikowania regulacji prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego

- usystematyzowanie materiału normatywnego według kryterium statycznych i dynamicznych uwarunkowań rozstrzygania sprawy przez organy administracji budowlanej

Pełny opis:

Wykład ma na celu:

- prezentację poszczególnych kategorii spraw rozstrzyganych przez administrację publiczną na podstawie ustawy – Prawo budowlane

- ukazanie stopnia skomplikowania regulacji prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego

- usystematyzowanie materiału normatywnego według kryterium statycznych i dynamicznych uwarunkowań rozstrzygania sprawy przez organy administracji budowlanej

Każdy wykład (zagadnienie) jest ustrukturalizowane według tego samego schematu - zakresu podmiotowego i przedmiotowego rozstrzygnięcia, środków jego weryfikacji, procedury wszczęcia postępowania i rozpoznania danej sprawy z zakresu prawa budowlanego.

Literatura:

Podstawowa:

Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016

Uzupełniająca:

- W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004

- B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008

- B. Majchrzak, Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora i K. A. Wąsowski, Wolters Kluwer 2010

- B. Majchrzak, Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Zeszyty Prawnicze UKSW 2013, nr 4

- B. Majchrzak, Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej, [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, t. 1, Szczytno 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

PR_W02:

zna i rozumie źródła i charakter norm prawa budowlanego

PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09:

potrafi przygotować treść rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji faktycznej przez zastosowanie adekwatnych norm prawa budowlanego

PR_K01, PR_K03:

jest gotów do stałego aktualizowania wiedzy na temat instytucji i norm prawa budowlanego oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

PR_K02:

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów interpretacyjnych przepisów prawa budowlanego

Udział w wykładzie: 16 h

Przygotowanie do zaliczenia: 44 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa): 40 h

Suma godzin: 100/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny, ocenianie ciągłe, wypowiedzi ustne podczas zajęć

PR_W02:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa budowlanego

na ocenę 3, 3,5: w stopniu podstawowym zna i rozumie źródła i charakter norm prawa budowlanego

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa budowlanego

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa budowlanego

PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09:

na ocenę 2: nie potrafi przygotować treści rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji faktycznej przez zastosowanie adekwatnych norm prawa budowlanego

na ocenę 3, 3,5: w stopniu podstawowym potrafi przygotować treść rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji faktycznej przez zastosowanie adekwatnych norm prawa budowlanego

na ocenę 4, 4,5: dobrze potrafi przygotować treść rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji faktycznej przez zastosowanie adekwatnych norm prawa budowlanego

na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi przygotować treść rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji faktycznej przez zastosowanie adekwatnych norm prawa budowlanego

PR_K01, PR_K03:

na ocenę 2: nie jest gotów do stałego aktualizowania wiedzy na temat instytucji i norm prawa budowlanego oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 3, 3,5: jest gotów w stopniu podstawowym do stałego aktualizowania wiedzy na temat instytucji i norm prawa budowlanego oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 4, 4,5: jest gotów w stopniu dobrym do stałego aktualizowania wiedzy na temat instytucji i norm prawa budowlanego oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 5: jest gotów w stopniu bardzo dobrym do stałego aktualizowania wiedzy na temat instytucji i norm prawa budowlanego oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

PR_K02:

na ocenę 2: nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów interpretacyjnych przepisów prawa budowlanego

na ocenę 3, 3,5: jest gotów w stopniu podstawowym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów interpretacyjnych przepisów prawa budowlanego

na ocenę 4, 4,5: jest gotów w stopniu dobrym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów interpretacyjnych przepisów prawa budowlanego

na ocenę 5: jest gotów w stopniu bardzo dobrym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów interpretacyjnych przepisów prawa budowlanego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu:

- prezentację poszczególnych kategorii spraw rozstrzyganych przez administrację publiczną na podstawie ustawy – Prawo budowlane

- ukazanie stopnia skomplikowania regulacji prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego

- usystematyzowanie materiału normatywnego według kryterium statycznych i dynamicznych uwarunkowań rozstrzygania sprawy przez organy administracji budowlanej

Pełny opis:

Wykład ma na celu:

- prezentację poszczególnych kategorii spraw rozstrzyganych przez administrację publiczną na podstawie ustawy – Prawo budowlane

- ukazanie stopnia skomplikowania regulacji prawnej w zakresie procesu inwestycyjnego

- usystematyzowanie materiału normatywnego według kryterium statycznych i dynamicznych uwarunkowań rozstrzygania sprawy przez organy administracji budowlanej

Każdy wykład (zagadnienie) jest ustrukturalizowane według tego samego schematu - zakresu podmiotowego i przedmiotowego rozstrzygnięcia, środków jego weryfikacji, procedury wszczęcia postępowania i rozpoznania danej sprawy z zakresu prawa budowlanego.

Literatura:

Podstawowa:

Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016

Uzupełniająca:

- W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004

- B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008

- B. Majchrzak, Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora i K. A. Wąsowski, Wolters Kluwer 2010

- B. Majchrzak, Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Zeszyty Prawnicze UKSW 2013, nr 4

- B. Majchrzak, Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej, [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, t. 1, Szczytno 2015

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawa i postępowania administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.