Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-R-PR-SEM-LI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria doktoranckie dla studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SDWPiA_W01 SDWPiA_W02 SDWPiA_W06 SDWPiA_W08 SDWPiA_W09 SDWPiA_U01 SDWPiA_U02 SDWPiA_U03 SDWPiA_U04 SDWPiA_U05 SDWPiA_U06 SDWPiA_U07 SDWPiA_U08

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie

Literatura:

Literatura podstawowa: (1.Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa)

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SDWPiA_W01 SDWPiA_W02 SDWPiA_W06 SDWPiA_W08 SDWPiA_W09 SDWPiA_U01 SDWPiA_U02 SDWPiA_U03 SDWPiA_U04 SDWPiA_U05 SDWPiA_U06 SDWPiA_U07 SDWPiA_U08

Metody i kryteria oceniania:

Doktorant jest oceniany zgodnie z formularzem oceny stanowiącym załącznik do uchwały Radu Wydziału dot. sprawozdania Doktoranta Studiów Doktoranckich w zakresie Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW z pracy naukowo-badawczej w roku akademickim.

Praktyki zawodowe:

---

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)