Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-CRiEwSM(p)-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne:

SM2_K01

SM2_K05


Umiejętności:

SM2_U02

SM2_U03

SM2_U06


Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat wpływu religii i etyki na stosunki międzynarodowe w ujęciu historycznym i współczesnym.

Pełny opis:

Materiał obejmuje zagadnienia dotyczące bezpośredniego i pośredniego wpływu religii i etyki na stosunki międzynarodowe, w tym ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów zbrojnych i wojen, które pozostają powiązane z czynnikiem religijnym.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. A.M. Solarz, H. Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD), Warszawa 2012; 2. Literatura podawana na bieżąco podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca (1. P. Burgoński, M. Gierycz (red.) Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia zadania oraz określa rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych

EK2: omawia na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego

EK3: wie jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

EK4: rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej

EK5: opisuje powiązania czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie do przygotowania prezentacji: 10 h

Suma godzin: 25

Liczba ECTS: 25 h/25 = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia zadania oraz określa rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wyjaśnić żadnych zadań ani wskazać roli religii i etyki w relacjach międzynarodowych

Na ocenę 3 (dst.) - wyjaśnia zadania oraz określa rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - umie wyjaśnić zadania oraz określić rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie wyjaśnić zadania oraz określić rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych w stopniu bardzo dobrym

EK2: omawia na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wymienić ani omówić przykładów konfliktów zbrojnych z udziałem czynnika religijnego

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi omówić na wybranym przykładzie konflikt zbrojny z udziałem czynnika religijnego w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - potrafi omówić na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi omówić na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego w stopniu bardzo dobrym

EK3: wie jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

Na ocenę 3 (dst.) - zna wyłącznie podstawowe zadania i działania podejmowane przez Stolicę Apostolską w stosunkach międzynarodowych

Na ocenę 4 (db.) - zna na poziomie dobrym znaczenie w stosunkach międzynarodowych Stolicy Apostolskiej

Na ocenę 5 (bdb.) - wie i potrafi wyjaśnić jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

EK4: rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozumie czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej

Na ocenę 3 (dst.) - rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej na poziomie bardzo dobrym

EK5: opisuje powiązania czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi opisać powiązania czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej żadnego z przykładowych państw

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi opisać powiązanie czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranego państwa na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - potrafi opisać powiązanie czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi opisać powiązanie czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw na poziomie bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Warchałowski
Prowadzący grup: Anna Chciałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Warchałowski
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Warchałowski
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.