Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Region gospodarczy Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-RGAŁ(p)-r Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Region gospodarczy Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne:

SM2_K08

SM2_K01

SM2_K02


Umiejętności:

SM2_U01

SM2_U02

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do zagadnienia polityki gospodarczej państw latynoamerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem integracji gospodarczej oraz współpracy międzyregionalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Latoszek E., Proczek M. (red.), Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2012; 2. Gawrycki M.F., Miejsce i rola Ameryki Łacińskiej we współczesnym świecie, w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:1. Krzywicka K., Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, w: K. Krzywicka (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012; 2. Krzywicka K., Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w: I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Regiony w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 209-236; 3. Drgas M., Knopek J., Ratke-Majewska A., Polska - Ameryka Łacińska : historia, polityka, gospodarka, kultura, Toruń 2014. – wybór; 4. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007. – wybór; 5. Kłosiński K.A., Czarnacki M., Ameryka Łacińska - w poszukiwaniu konsensusu, Lublin 2013. – wybór

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii i integracji gospodarczej państw latynoamerykańskich

EK2: rozróżnia i charakteryzuje poszczególne ugrupowania integracyjne w Ameryce Łacińskiej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w gospodarce

EK3: zna sytuację gospodarczą wybranych państw latynoamerykańskich

EK4: prezentuje powiązanie rynków gospodarczych państw latynoamerykańskich z rynkami państw w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka)

EK5: wie, jakie są powiązania rynków państw latynoamerykańskich z wybranymi krajami

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Czytanie zadanej literatury: 10 h

Opracowywanie samodzielne materiałów: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.