Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Swobody rynku wewnętrznego UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SRWUE(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Swobody rynku wewnętrznego UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Omówienie podstawowych swobód rynku wewnętrznego UE: przepływ towarów, osób, pracowników, usług, kapitału i płatności, przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Omówienie podstawowych swobód rynku wewnętrznego UE: przepływ towarów, osób, pracowników, usług, kapitału i płatności, przedsiębiorczości.

Literatura:

Podręcznik prawa Unii Europejskiej, RED.ANNA ZAWIDZKA-ŁOJEK, RED.ADAM ŁAZOWSKI, Wydawnictwo: INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, 2018

(wybrane elementy części II)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności podczas zajęć + egzamin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)