Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MSP(p)-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Dezintegracja bipolarnego ładu międzynarodowego. Zmiany w globalnym układzie sił

2. Stany Zjednoczone Ameryki jako supermocarstwo: ideologia i praktyka globalnej polityki zagranicznej. Konserwatywny unilateralizm Republikanów kontra liberalny multilateralizm Demokratów; maksymalistyczna definicja bezpieczeństwa narodowego; „nieformalne imperium”;

3. Chiny jako wschodzące mocarstwo globalne? Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki zagranicznej Chin

4. Polityka międzynarodowa w Europie: państwa liderzy Europy Zachodniej — Niemcy, Francja, Wielka Brytania;

5. Państwa Europy Południowej i Bałkanów

7. Państwa Europy Środkowej i krajów nad Morzem Bałtyckim;

8. Stosunki Europa - Ameryka. NATO: charakter cywilizacyjny i ideologiczny sojuszu; przemiany celów politycznych, stosunku do ONZ, oraz strategii i struktury wojskowej od Zimnej Wojny po „Wojnę z Terrorem”.

9. Rosja oraz państwa b. ZSRR w stosunkach międzynarodowych. Odbudowa euroazjatyckiego imperium i supermocarstwa? Tradycja oraz dzisiejsze gospodarcze i wojskowe narzędzia rosyjskiej polityki zagranicznej. Dylematy przyszłości Ukrainy i Białorusi i innych państw poradzieckich

10. Region Bliskiego Wschodu i inne państwa islamskie: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

11. Stosunki międzynarodowe w Azji i Pacyfiku: Japonia, Indie — mocarstwa regionalne Współpraca regionalna w Azji i wokół Pacyfiku: ASEAN; APEC i rola Ameryki i Australii w Azji.

12. Afryka w stosunkach międzynarodowych. Idee panafrykańskie. Podmiot przy przedmiot stosunków międzynarodowych

13. Ameryka Łacińska — polityczne peryferie świata? i panamerykańskie; Unia Afrykańska oraz organizacje państw Ameryki Północnej i Południowej.

14. Polska w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku: wyzwania, zagrożenia, priorytety, możliwości, perspektywy, koncepcje, plany.

15. Test zaliczeniowy

Literatura:

E. Cziomer, Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku - geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne, Kraków 2015

J. Stachura, Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, Białystok 2010

R. Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2020

A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2018

H. Kissinger, Porządek światowy, Wołowiec 2017

P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

M. Lisińska, B. Beliavska (red.), Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2015

R. J. Jackson, Global politics in the 21st centuary

K. Zajączkowski, Unia Europejska jako aktor globalny – aspekty polityczno-obronne, „Studia Europejskie” 2009, nr 1.

K. Zajączkowski, UE wobec problemów rozwojowych świata - w kierunku (nie)spójnej polityki UE?, „Studia Europejskie” 2010, nr 2.

J. J. Milewski, W Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)