Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w korporacjach i organizacjach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-NKiOM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w korporacjach i organizacjach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: studia nad zagadnieniem negocjacji w korporacjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie relacji i zależności uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych na nawiązywanie współpracy, opracowywanie umów i wspólnych przedsięwzięć, a także załatwiania sporów i konfliktów w działalności organizacji i korporacji międzynarodowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie negocjacji

2. Pojęcie sporu, konfliktu i sytuacje w stosunkach międzynarodowych

3. Pojęcie korporacji i organizacji międzynarodowych

4. Podstawy prawne negocjacji w korporacjach i organizacjach międzynarodowych

5. Zasady skutecznej komunikacji i bariery w komunikacji

6. Interesy w negocjacjach w korporacjach i organizacjach międzynarodowych

7. Uwarunkowania ideologiczne negocjacji

8. Uwarunkowania kulturowe negocjacji

9. Uwarunkowania psychologiczne i osobowościowe negocjacji w korporacjach i organizacjach międzynarodowych

10. Formy negocjacji – bezpośrednie rokowania dyplomatyczne

11. Formy negocjacji – dobre usługi, pośrednictwo (mediacje), badania (komisje śledcze), komisje koncyliacyjne

12. Protokół dyplomatyczny w negocjacjach w organizacjach międzynarodowych i savoir-vivre w negocjacjach w

korporacjach międzynarodowych

13. Style i strategie negocjacyjne

14. Wymogi organizacyjne negocjacji międzynarodowych

15. Środki pokojowego nacisku w negocjacjach w organizacjach międzynarodowych i wykorzystanie pozycji siły w

negocjacjach w korporacjach międzynarodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013 r.

B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 r.

A. Zorska, Korporacje międzynarodowe, 2007 r.

B. Brożek, J. Stelmach, Negocjacje, Warszawa 2014 r.

E. Roszkiewicz, T. Wachowicz, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, PWN, Warszawa 2000 r.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, PWN, Warszawa 1998 r.

J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady Savoir-vivre`u, Warszawa 2016 r.

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012 r.

J. Sutor, Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów, Warszawa 2016 r.

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2016 r.

J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady Savoir-vivre`u, Warszawa 2016 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: definiuje pojęcie negocjacji, form negocjacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w środowisku międzynarodowym

EK 2: ma podstawową wiedzę o korporacjach i organizacjach międzynarodowych jako uczestnikach stosunków międzynarodowych, relacjach międzypaństwowych i międzynarodowych, w tym problemach polityczno-gospodarczych świata,

EK 3: potrafi przeprowadzić analizę konkretnych problemów, klasyfikować oraz dokonać wyboru optymalnego ich rozwiązania,

EK 4: ocenia i ustala kryteria organizacji i przebiegu negocjacji w kontekście ich uregulowań prawych

EK 5: jest zdolny do budowania systemu własnych poglądów na zagadnienia problematyki stosunków międzynarodowych.

EK 6: postrzega relacje i zależności uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych na działalność organizacji i korporacji międzynarodowych

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Praktyki zawodowe:

Egzamin w formie testu pisemnego złożonego z pytań jednokrotnego wyboru i pytań opisowych.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami,

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.