Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PZiB(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

2. Reformy w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony.

3. Cechy wyróżniające WPZiB spośród pozostałych polityk unijnych.

4. Zakres, cele i instrumenty WPZiB.

5. WPZi B - aspekt instytucjonalny.

6. Środki ograniczające

7. Geneza i koncepcja oraz reformy wprowadzone Traktatem z Lizbony Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ustanowienie stałej współpracy strukturalnej oraz klauzuli sojuszniczej. EPBiO jako instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

8. Konstytucyjne aspekty uczestnictwa w WPZiB oraz EPBiO

Metody oceny:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

2. Zasadnicze etapy rozwoju strukturalnego procesu integracji europejskiej. Przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację międzynarodową.

3. Cechy wyróżniające WPZiB spośród pozostałych polityk unijnych.

4. Zakres, cele i instrumenty WPZiB.

5. WPZi B - aspekt instytucjonalny.

6. Środki ograniczające

7. Geneza i koncepcja oraz reformy wprowadzone Traktatem z Lizbony Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ustanowienie stałej współpracy strukturalnej oraz klauzuli sojuszniczej. EPBiO jako instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

8. Konstytucyjne aspekty uczestnictwa w WPZiB oraz EPBiO

Metody oceny:

Egzamin pisemny

Literatura:

Orzecznictwo dotyczące WPZiA na www.curia.europa.eu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)