Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-WNPSM-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębione poznanie i zrozumienie zagadnień ważnych dla nauk o polityce i stosunków międzynarodowych

Pełny opis:
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie, red. A. Pogłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski, Warszawa 2022 (fragmenty); 2. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2000; 3. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008 (część I).

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bała, A. Wielomski, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce; 2. Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015; 3. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2021; 4. Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, Kraków 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wielomski
Prowadzący grup: Magdalena Satora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska, Magdalena Maksymiuk, Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 h

Konsultacje: 10 h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - - 30 h


Łącznie: 100 h (4 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie jego uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z nauką o polityce oraz stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie, red. A. Pogłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski, Warszawa 2022 (fragmenty); 2. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2000; 3. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008 (część I).

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bała, A. Wielomski, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce; 2. Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015; 3. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2021; 4. Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, Kraków 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)