Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-TSM-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ogólne wiadomości na temat podstaw i historii stosunków międzynarodowych

Skrócony opis:

Praktyczne analiza zastosowania najważniejszych teorii w stosunkach międzynarodowych na przykładach wybranych konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem literatury źródłowej

Pełny opis:

Analizy w teorii SM na wybranych przykładach konfliktów XX i XXI w. oraz z wykorzystaniem tekstów źródłowych

Realizm i neorealizm

Liberalizm i neoliberalizm

Szkoła angielska i teorie normatywne

Racjonalizm

Konstruktywizm

Globalizm

Feminizm,

Strukturalizm i teorie krytyczne

Ekologizm

Poststrukturalizm i postkolonializm

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych

Nie-zachodnie koncepcje analizy rzeczywistości międzynarodowej – tradycje i

współczesne szkoły w Chinach, Indiach, państwach islamskich.

Literatura:

Literatura podstawowa

H. Schreiber, A. Wojciuk (red.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych, t. 1 Korzenie dyscypliny-do 1989 roku, t. 2 Współczesne oblicza dyscypliny - po 1989 roku, Warszawa 2022 (wybrane fragmenty)

A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

S. Burchill, R. Devetak, A. Linklater, M. Paterson, C. Reus-Smit, J.True (red), Teorie Stosunków międzynarodowych,

Warszawa 2006;

Literatura dodatkowa:

J. Sadłocha J., Krytyczna analiza kategorii interesu w teoriach stosunków międzynarodowych, Wrocław 2015;

J. J. Mearsheimer, Wielkie złudzenie. Liberalne marzenia a rzeczywistość międzynarodowa, Kraków 2021

H. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010;

K. Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010;

A. Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa, 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi przygotować ustną prezentację na podstawie zdobytej wiedzy w czasie wykładów, ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych.

Student posiada umiejętność analizowania różnych sposobów opisu stosunków międzynarodowych i krytycznej ich oceny, na podstawie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność

Ocena ciągła (bieżące przygotowywanie się do zajęć i aktywność na zajęciach)

Referat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wielomski
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wielomski
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)