Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-AFwP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W04, EK1_W06, EK1_W13


Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U04, EK1_K02, EK1_K05

Skrócony opis:

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie dostarcza danych o sytuacji finansowej firm i wynikach ich działalności, które to informacje mają służyć podejmowaniu decyzji zarówno przez użytkowników wewnętrznych jak i zewnętrznych firm. Zatem niezbędnym jest dla studentów kierunku ekonomia modułu specjalnościowego " Analiza finansowa i gospodarcza" poznanie zasad i metod przeprowadzania analizy finansowej sprawozdań finansowych, czynników kształtujących wynik finansowy oraz ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowych o przedsiębiorstwie

a) istota sprawozdań finansowych i ich użytkownicy

b) wpływ zasad rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych

c) wzorce i normy rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych

d) elementy składowe sprawozdań finansowych

e) ogólne zasady sporządzania

- bilansu

- rachunku zysków i strat

- rachunku przepływów pieniężnych

- zestawienia zmian w kapitale/funduszu/ własnym

- informacji dodatkowej

d) podstawowe zagadnienia badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

2. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

a) istota analizy finansowej w przedsiębiorstwie

b) metody analizy finansowej

c) analiza struktury i dynamiki bilansu

d) analiza rachunku zysków i strat

e) analiza wskaźnikowa bilansu i rachunku zysków

- zakres i zasady analizy wskaźnikowej bilansu i rachunku zysków i strat

- wskaźniki :

1) płynności

2) wspomagania finansowego

3) obrotowości

4) rentowności

f) analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich osiągnięcia

f) analiza struktury przepływów pieniężnych

Literatura:

1. W.Gabrusewicz, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

2. W Gos. i in, Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP , Warszawa 2015

3. E.Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005

4. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007

5. R. Gasza i in, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne I stopień certyfikacji- księgowy, SKwP Warszawa 2016

6. Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

7. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym wg aktualnego stanu prawnego

8. Materiały pomocnicze do przedmiotu przygotowane przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W04, EK1_W06, EK1_W13

ECTS 2 pkt

0,5 pkt ECTS obecność na zajęciach 15 h

0,5 pkt ECTS praca własna studenta 15h

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu 30 h

Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U04, EK1_K02, EK1_K05

ECTS 2 pkt

0,5 pkt ECTS obecność 15 h

0,5 pkt ECTS praca własna studenta 15h

1 pkt. ECTS przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 30 h

Metody i kryteria oceniania:

wykłady z wykorzystaniem zalecanej literatury przygotowującej do wykonywania zadań sytuacyjnych w zakresie sporządzania bilansu rachunku zysków i strat oraz dokonywania analizy finansowej w przedsiębiorstwie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.