Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gry i decyzje ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-GiDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry i decyzje ekonomiczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W03, EK1_W04, EK1_W13


Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U07, EK1_U08, EK1_U10

Skrócony opis:

Podczas kursu przedmiotu Gry i decyzje ekonomiczne podejmowana jest problematyka kluczowych następujących zagadnień z zakresu:

1. Teoria gier

2. Gry kooperacyjne

3. Podejmowanie decyzji

4. Warianty decyzyjne i jego Ocena

5. Gamestroming

6. Zachowania w grach ekonomicznych

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu Gry i decyzje ekonomiczne obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoria gier (Twierdzenie Nasha, Twierdzenie Neumanna, gry a programowanie liniowe)

2. Gry kooperacyjne (klasyfikacja gier, twierdzenie o reprezentacji, wartość Shapley’a, twierdzenie KKNS)

3. Podejmowanie decyzji (Istota decyzji, procesy decyzyjne, warunki podejmowania decyzji, informacje w procesie decyzyjnym)

4. Warianty decyzyjne i jego Ocena (Wariant jako przedmiot wyboru w procesie decyzyjnym, kryterium oceny wariantów, Oceny i modele ocenowe)

5. Gamestroming (wykorzystanie gier biznesowych dla innowatorów)

6. Zachowania w grach ekonomicznych

Literatura:

1. J.D. Williams, Strateg doskonały. Wprowadzenie do teorii gier, Wyd. Omega, Warszawa;

2. Staffin, Toeria Gier, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

3. M. Malawski; A. Wieczorek; H. Sosnowska; Konkurencja i kooperacja Teoria Gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa 2004;

4. D. Gray, S.Brown, J.Macanufo; Gamestorming, Wyd.ABC, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. S1A_W06

K_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji S1A_W04

S1A_W09

K_W08 Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych S1A_W06

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk S1A_W01

K_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym S1A_W01

Metody i kryteria oceniania:

2 (nds) - brak znajomości podstaw teorii gier, brak umiejętności wykorzystania gier ekonomicznych i gamestromingu;

3 (dst) - podstawowa wiedza z zakresu teorii gier, podstawowe umiejętności w wykorzystaniu gier i strategii ekonomicznych w gospodarce;

4 (db) - dobra znajomość teorii gier, znajomość i umiejętność wykorzystania gier i strategii do analiz gospodarczych, dobra znajomość gamstromingu;

5 (bdb) - bardzo dobra umiejętność wykorzystania narzędzi metod teorii gier do analiz gospodarczych, wysoka umiejętność gamstroming

Praktyki zawodowe:

Podczas praktyk zawodowych student powinien wykorzystywać poznaną wiedzę z zakresu problematyki przedmiotu. Rodzaj podmiotu gospodarczego i instytucji, zakresu obowiązków, realizowanych czynności, powierzonych studentowi zadań do realizacji podczas praktyki zawodowej powinien być skorelowany w kluczowych kwestiach z problematyką przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.