Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-ME1 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, Ek1_W09

EK1_U01, EK1_U02, Ek1_U08; Ek1_U04


Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty mikroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii /mikro- ; makro -/ jako nauki - zarys jej stanu i rozwoju / 2 godz. wykł./

2. Gospodarka narodowa jako obszar działalności gospodarczej na poziomie mikro i makro / 2 godz.ćwicz./.

3. Mikroekonomia – zarys rozwoju jako części składowej ekonomii /2 godz. ćwicz./

4. Teoria mikroekonomii gospodarki rynkowej – zarys podstawowych problemów / 2 godz. wykł./

5. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym / 2 godz.ćwicz./.

6. Praktyka mikroekonomii / 2 godz. wykł./

7. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowania gospodarki narodowej. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania /2 godz. ćwicz./

8. Rynek, popyt, podaż i cena /2 godz.wykł./

9.Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym /2 godz.ćwicz./

10. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce /2 godz.ćwicz./

11. Modele struktur i mechanizmów gospodarki rynkowej /2 godz. wykł./

12. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku /2 godz.ćwicz./

13. Klasyczna teoria wyboru konsumenta /2 godz. wykł./

14. Alternatywne teorie wyboru konsumenta /2 godz.wykł./

15. Zachowania nabywcze konsumenta / 2 godz. ćwicz./

16. Zachowania dostosowawcze konsumenta /2 godz. ćwicz./

17.Teorie decyzji producenta – teoria produkcji /2 godz.wykł./

18. Teoria produkcji / 2godz. ćwicz./

19. Teorie decyzji producenta – organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa /2 godz.wykł./

20. Organizacja i funkcjonowania przedsiębiorstwa /2 godz. ćwicz./

21.Teorie decyzji producenta - - przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa /2godz. wykł./

22. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / 2 godz.ćwiczł./

23. Teorie decyzji producenta – przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku /2 godz.wykł./

24. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku /2 godz. ćw./

25. Rynki czynników produkcji /2 godz. wykł./

26. Funkcjonowanie rynku czynników produkcji w warunkach doskonałej i niedoskonałej konkurencji rynkowej /2 godz.ćwicz./

27. Równowaga mikroekonomiczna – istota, rodzaje i warunki jej kształtowania /2 godz.wykł./

28. Istota utrzymania i przywracania równowagi mikroekonomicznej /2 godz.ćwicz./

29.Niedoskonałośc regulacji mechanizmu mikrogospodarczego /2 godz.wykł./

30.Polityka i strategia poprawy regulacji mechanizmu mikrogospodarczego /2 godz. ćwicz./ .

Literatura:

. Literatura obowiązkowa:

1 1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

1. 2.P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. Z. Stachowiak, Ekonomia. Zarys podstawowych problemów, WSISiZ, Warszawa 2000

4. Z. Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom I – Wprowadzenie, tom II – Mikroekonomia, AON, Warszawa 2015

5.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. 1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. 2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.

3. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy mikroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.