Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MGR-ZF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W04, EM2_U01, EM2_U04, EM2_U06, EM2_U07, EM2_U11, EM2_K03, EM2_K05, EM2_K08, EM2_K09

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,

Przedstawienie zagadnień dotyczących metod badawczych i zastosowania narzędzi analitycznych służących ocenie działalności podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Przedsiębiorstwo w otoczeniu rynkowym

Cele, metody i narzędzia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wielozakładowego

Wartość pieniądza w czasie

Ocena bieżących wyników działalności na podstawie rachunku zysków i strat

Rachunek kosztów jako podstawa optymalizacji procesów gospodarczych

Ocena bilansu majątkowego

Ocena zmian w kapitale własnym i efekt dźwigni finansowej

Rachunek przepływów pieniężnych

Ocena ważniejszych obszarów gospodarki (płynność,rentowność)

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo

Finansowanie działalności i rozwoju kredytem bankowym

Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym

Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności inwestycyjnych

Preliminowanie inwestycji

Metody oceny efektycności inwestycji rzeczowych

Alternatywne sposoby finansowania przedsiębiorstwa

Planowanie finansowe

Kształtowanie struktury kapitałów

Zarządzanie majątkiem obrotowym

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Literatura:

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin 2000.

J. Śliwa, M. Przygoda, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej, WZ UW, 2010

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, pod red. Z. Dreslera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student otrzyma wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa o charakterze teoretycznym jak i praktycznym w związku z przeprowadzoną analizą

Metody i kryteria oceniania:

50% oceny za prezentację

Treść – Merytoryka

Forma

Czas (50 min)

Pracochłonność

Moderacja dyskusji

50% za przeprowadzoną analizę wybranej spółki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.