Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W02

EK1_W06

EK1_W11

Pełny opis:

Najważniejszym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie i nauczenie studentów analizowania procesów dotyczących ekonomii międzynarodowej zachodzących w gospodarce. Rozumienie zjawisk ekonomi międzynarodowej oraz wzajemnych powiązań i zależności zachodzących w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Literatura:

P.Krugman, M.Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, PWN 2007 - tom 1 i 2

Literatura uzupełniająca:

1. T. Rynarzewski, A Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2008

2. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych - Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym

EK1_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

EK1_W11 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

1.Na czym polegają międzynarodowe transakcje gospodarcze

2.Na czym polegają zjawiska i procesy zachodzące w obszarze polityki międzynarodowej

3.Jakie występują modele, ich cele i założenia

4.Jaki wpływ ma ekonomia międzynarodowa na polską gospodarkę

2.Będzie umiał:

1.Wykorzystywać koncepcje teoretyczne w celu zrozumienia rynku międzynarodowego

2.Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

3. Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

1. Współpracy w grupie

2. Przygotowania prezentacji i zaprezentowania jej

Metody i kryteria oceniania:

test ewentualnie prezentacja dla chętnych

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2019-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.