Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-PL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U05, EK1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekonomii

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do logistyki: podstawowe pojęcia, definicje, zagadnienia;

2. Logistyka zaopatrzenia;

3. Case study - logistyka zaopatrzenia;

4. Logistyka produkcji;

5. Logistyka dystrybucji;

6. Gospodarka magazynowa;

7. Case study gospodarki magazynowej;

8. Transport w logistyce;

9. Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych na rynku Polskim i Światowym;

10. Zaliczenie przedmiotu, omówienie prac kontrolnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do logistyki: podstawowe pojęcia, definicje, zagadnienia;

Studenci na zajęciach poznają podstawy funkcjonowania logistyki, podział łańcucha dostaw oraz procesy jakie w nich zachodzą. Rozdanie tematów prac kontrolnych.

2. Logistyka zaopatrzenia;

Studenci poznają metody zarządzania łańcuchem logistycznym w zaopatrzeniu. Sposoby funkcjonowania, kryteria wyboru dostawców, systemy informatycznie informacyjne wykorzystywane z zaopatrzeniu. Przedstawiane są również przekłady logistyki zaopatrzenia w gospodarce rynkowej.

3. Case study - logistyka zaopatrzenia;

Studenci rozwiązują casy study z zakresu logistyki zaopatrzenia w oparciu o wiedzę z poprzednich zajęć.

4. Logistyka produkcji;

Studenci poznają rodzaje produkcji, metody rozłożenia stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych oraz systemy logistyczne wykorzystywane przy produkcji;

5. Logistyka dystrybucji;

Przedstawienie istoty logistyki dystrybucji, Sposób przepływu towarów, modele optymalizacyjne w logistyce dystrybucji;

6. Gospodarka magazynowa;

Rodzaje magazynów, podział ze względu na kryteria, funkcje, wyposażenie i urządzenia magazynowe oraz systemy występujące w gospodarce magazynowej. Optymalizacje kosztów magazynowych.

7. Case study gospodarki magazynowej;

Studenci rozwiązują case study w oparciu o wiedzę z poprzednich zajęć.

8. Transport w logistyce;

Rodzaje transportu, urządzenie i sprzęty transportowe oraz rodzaje oprogramowania stosowanego w transporcie.

9. Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych na rynku Polskim i Światowym;

10. Zaliczenie przedmiotu, omówienie prac kontrolnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student definiuje podstawowe pojęcia logistyczne;

Rozróżnia podział łańcucha logistycznego; Charakteryzuje gospodarce magazynową; Potrafi dokonać wyboru dostawców;

2. Umiejętności : logiczne myślenie, kreatywność; rozwiązuje podstawowe problemy decyzyjne w logistyce; Przeprowadza podstawowe analizy logistyczne;

3. Kompetencje: dyskutuje, pracuje w zespole, chętnie podejmuje się rozwiązywania case study.

Metody i kryteria oceniania:

- Student ma możliwość jednej nie obecności;

- Student posiadający powyżej jednej nieobecności jest zobowiązany do przedstawienia pracy pisemnej;

- Student ma możliwość spóźnienia się 15 min. na zajęcia;

- Ocenę pozytywną otrzymuje w momencie przedstawienia pracy kontrolnej ( zrobionej zgodnie z podanymi wcześniej wymogami przez wykładowcę) spełniającej wymogi zarówno merytoryczne jak i metodologiczne

- Student ma obowiązek przychodzić na każde zajęcia przygotowany;

-

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2019-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawy logistyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.