Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-PRach Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości 1
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

2 ECTS (15h)

ćwiczenia:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

3 ECTS (30h)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami identyfikowania i pomiaru zasobów majątkowych i kapitału przedsiębiorstwa w rachunkowości oraz pomiaru efektów działania, a także przedstawienie jakościowych cech i struktury sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

zakres przedmiotu

1) Istota rachunkowości oraz normy i wzorce

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości

3) Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

4) Operacje gospodarcze, podział i rodzaje i dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

5) Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

- pojęcie i klasyfikacja kont księgowych

- funkcjonowanie kont bilansowych

- funkcjonowanie kont wynikowych

- konta syntetyczne i analityczne

- ewidencja pozabilansowa

- korygowanie błędów w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone)

6) Ewidencjonowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

7) Ewidencja rozrachunków

8) Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

9)Podstawy ewidencjowania przychodów i kosztów w segmentach działalności firm

9) Podstawy sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat

Literatura:

1) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2018

2) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 2018

3) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2016

4) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2016

5) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

2 ECTS (15h)

ćwiczenia:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

3 ECTS (30h)

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach obowiązkowa

Wykłady: egzamin pisemny testy jednokrotnego wyboru (do 20 testów)

ćwiczenia: zadania sytuacyjne z zakresu objętego programem ( do 5 zadań)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.