Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-SEMLIC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W12, EK1_U02,

EK1_U03, EK1_U04

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i kierowanie pracą studenta, której efektem jest praca licencjacka

Pełny opis:

1. Wybór problemu badawczego

2. Określenie tematu pracy naukowej

3. Operacjonalizacja problemu badawczego

4. Wybór metody badawczej

5. Sporządzanie cytacji i bibliografii

6. Redakcja pracy

7. Struktura pracy

8. Formatowanie pracy

Literatura:

1. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007

3. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

5. Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Kraków 1992.

6. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1996.

7. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010.

8. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Rudniański J., Sprawność umysłowa, Warszawa 1984.

2. Rudniański J., Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej, Warszawa 1983.

3. Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1971.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem seminarium jest przygotowanie i kierowanie pracą studenta, której efektem jest praca licencjacka

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzenie warsztatów ze studentami, które obejmują omówienie procesu pisania pracy licencjackiej, który zawiera studia literaturowe, prace przygotowawcze, sformułowanie tutułu, ułożenie planu pracy oraz proces pisania. W trakcie seminarium przewidziane są też indywidualne konsultacje dyplomanta z promotorem w trakcie badań własnych i pisania pracy naukowej obejmujące korektę treści i formy pracy oraz pomoc w doprowadzeniu do ostatecznej wersji pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś, Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka, Dariusz Karaś, Piotr Komorowski, Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

OCENA SEMESTR I

bdb: temat pracy + konspekt pracy + jeden rozdział

db: temat pracy + konspekt pracy

dst: temat pracy

OCENA II SEMESTR

Ocena z pracy. Na ocenę bdb mają szansę prace zawierające badanie własne.

Praca powinna składać się z 3 rozdziałów:

Rozdział 1: Opis zagadnień adekwatnych do tematu pracy

Rozdział 2: Analiza literatury w zakresie dotychczasowych badań

Rozdział 3: Badanie własne lub analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś, Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka, Dariusz Karaś, Piotr Komorowski, Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Obszary tematyczne preferowane przez prowadzących i będące podstawą opracowania tematu pracy licencjackiej podane są w szczegółach poszczególnych grup seminaryjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.