Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-RFin Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1 W01, EK1 W10, EK1 W13

WK1 U04, EK1 U05, EK1 U09

Skrócony opis:

Wymogi na wstępie:

Znajomość podstaw ekonomii i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zaliczony przedmiot Rachunkowość/Podstawy rachunkowości.

Pełny opis:

1. Pojęcie i zadania rachunkowości finansowej.

2. Istota i podział rozrachunków oraz ich ewidencja.

3. Wycena i ewidencja środków trwałych.

4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

5. Ewidencja i wycena obrotu materiałowego.

6. Koszty działalności operacyjnej.

Literatura:

podstawowa:

J. Matuszewicz, P. Matuszewicz: Rachunkowość od podstaw. FINANS-SERVIS, Warszawa, 2011.

D. Małkowska: Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem. ODDK. Gdańsk 2012.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2012r. poz. 855, 1342).

 

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady funkcjonujące w rachunkowości (W).

2. Student ma wiedzę na temat zasad prowadzenia rachunkowości i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie (W).

3. Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach (U).

4. Student potrafi interpretować zmiany w zachodzące w składnikach majątku oraz źródłach ich finansowania (U).

5. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw (U)

6. Student dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy (K).

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa + kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), egzamin pisemny/ustny (wykład)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2019-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.