Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-RZ Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1 W05, EK1 W06, EK1 W11,

EK1 U02, EK1 W10, EK K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy/uczestników zajęć w metody rachunku kosztów.

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania rachunkowości zarządczej.

2. Kryteria klasyfikacji kosztów.

3. Rachunek kosztów pełnych.

4. Rachunek kosztów zmiennych.

5. Rachunek kosztów działań.

6. Wybrane pozaewidencyjne modele rachunku kosztów.

Literatura:

podstawowa:

A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Wolters Kluwer Polska SA. Warszawa, 2010.

D. Sołtys [red.]: Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. Wydawnictwo UE we Wrocławiu. Wrocław, 2009.

uzupełniająca:

J. Wermut: Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów. ODDK. Gdańsk, 2013. 

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student potrafi wyjaśnić różnice w zakresie istoty i praktycznego wykorzystania rachunkowości zarządczej w porównaniu z rachunkowością finansową (W).

2. Student ma wiedzę na temat wykorzystania podstawowych metod rachunkowości zarządczej (W).

3. Student potrafi klasyfikować koszty (U).

4. Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia rachunkowości zarządczej do wypracowywania decyzji operacyjnych.

5. Student dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy (K).

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa + kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), egzamin pisemny/ustny (wykład)

Praktyki zawodowe:

Wymogi na wstępie:

Znajomość podstaw ekonomii i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zaliczony przedmiot Rachunkowość/Podstawy rachunkowości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-01-02 - 2020-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 4 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.