Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Controlling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-S-C Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Controlling
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład EK1_W11, EK1_W13


ćwiczenia

EK1_U01, EK1_U02 , EK1_U05


Literatura:

Podstawowa:

•D. Chachuła, Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2010

•M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2004

Uzupełniająca:

•M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003,

•Hilmar J.Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu,Wyd. Placet, Warszawa 2007

•S. Marciniak, Controlling. Filozofia projektowania, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004

•Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

•Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia wykład

EK1_W11 - ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

EK1_W13 - rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Efekty kształcenia ćwiczenia

EK1_U01 potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych

EK1_U02 potrafi myśleć krytycznie, stosując wzorce racjonalizmu

EK1_U05 potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie ekonomii

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test

ćwiczenia: prezentacja lub egzamin ustny)

Szczegóły w opisach kart dla poszczególnych lat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.