Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_WO1, K_WO5, K_U01, K_U05, K_U07, K_K07, K_K02, K_K04,Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Przygotowanie do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk nie tylko ekonomicznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Przedmiot, funkcje i zadania statystyki. Badania statystyczne – rodzaje badań, proces badania statystycznego.

2. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań

statystycznych.

3.Analiza struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych.

4.Analiza struktury na podstawie parametrów rozkładu jednej zmiennej - dyspersja.

5.Asymetria i koncentracja.

6.Analiza współzależności – korelacja cech ilościowych

7.Korelacja cech jakościowych.

8. Analiza dynamiki – metody indeksowe, trend liniowy

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

K. Górniak, Statystyka od przedszkola, Trinum Perfectum, Warszawa 2013.

UZUPEŁNIAJĄCA

1.A. Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, t. 1.

2.H. Blalock, Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa 19773.M.

4. Szwed, Metody statystyczne w naukach społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008

5.J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2005.

6.M.Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Ma podstawową wiedzę o statystyce, jako nauce społecznej, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

Zna techniki pozyskiwania danych, właściwe dla statystyki opisowej i innych przedmiotów w ramach programu kierunku ekonomia, pozwalające opisywać struktury badanych zbiorowości i procesy w nich zachodzące

Zna parametry opisujące zjawiska masowe na podstawowym poziomie

Zna metody opracowywania i prezentacji uzyskanego materiału.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi przeprowadzić badanie statystyczne i rezultaty badań przenieść na grunt społeczny

KOMPETENCJE:

Rozumie potrzebę systematycznego uczenia się przedmiotów o liniowym charakterze

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie 12

udział w ćwiczeniach 16

przygotowanie do ćwiczeń 12

czas na prowadzenie badania 10

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 70

LICZBA ECTS 2

70 godz./30 (25) godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś, Jolanta Pakulska, Dagna Wleklińska
Prowadzący grup: Dagna Wleklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.