Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - Wybrane zagadnienia ze sztuki nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-LICWZSZN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - Wybrane zagadnienia ze sztuki nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W04

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05

HS1_U07

HS1_U08

HS1_K03

HS1_K04


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne: sprecyzowane zainteresowania naukowe w zakresie sztuki nowożytnej, a zwłaszcza wieku XVIII i 1. połowy XIX w., orientacja w zakresie warsztatu metodologicznego historyka sztuki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Określenie zainteresowań naukowych i wybór zagadnienia, zebranie literatury i przygotowanie tekstu wraz z materiałem ilustracyjnym. Zadaniem promotora jest koordynacja postępu prac, pomoc w doborze literatury, korekta tekstu i ewentualna redakcja aparatu naukowego.

Metody dydaktyczne: dyskusja w gronie uczestników w oparciu o referaty studentów prezentujące wybrane problemy pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

podawana sukcesywnie, dobrana w zależności od tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Seminarium licencjackie: 10 pkt (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na seminarium (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), prezentacja referatu na opracowywany temat (1 do 3 razy w semestrze w zależności od liczby uczestników), oddanie w semestrze zimowym fragmentu tekstu (wstęp lub część rozdziału z przypisami i literaturą), oddanie w semestrze letnim całej pracy lub znacznie zaawansowanej części pracy (co najmniej połowa lub 2/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.