Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewitalizacja zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-REWITZAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja zabytków
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

ODKIŚ1_W01

ODKIŚ1_W02

ODKIŚ1_W03

ODKIŚ1_W04

ODKIŚ1_W05

ODKIŚ1_W12

ODKIŚ1_U01

ODKIŚ1_U02

ODKIŚ1_U05

ODKIŚ1_U08

ODKIŚ1_K01

ODKIŚ1_K02

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie z pojęciem i metodami rewitalizacji.

Pełny opis:

1. Omówienie zakresu wykładu „Rewitalizacja zabytków”.

2. Wprowadzenie do problematyki rewitalizacji.

3. Pojecie rewitalizacji i jej odmiany.

4. Odmiany działań rewitalizacji w Polsce.

5.-6. Wybrane przykłady rewitalizacji na świecie.

7.-9. Wybrane przykłady rewitalizacji w Polsce.

10.-11. Wybrane przykłady rewitalizacji w Warszawie.

12. Niekorzystne zjawiska wiążące się z rewitalizacją.

13.-14. Zamierzenia działań rewitalizacyjnych w Polsce.

15. Podsumowanie.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prowadzonych prac rewitalizacyjnych. W miarę możliwości planowane jest jedno wyjście w teren (Warszawa) i jeden wyjazd na obszar Mazowsza.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 12,5 godz.

Konsultacje: 2,5 godz.

Czas na napisanie referatu: 5 godz.

Samodzielna lektura: 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.

Łącznie: 60 godz. / 2 pkt. ECTS

Literatura:

1. Podstawowa:

Seria: Rewitalizacja miast polskich, Kraków. www.irm.krakow.pl

Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Gdańsk 2009.

Bohdan Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1996.

2. Pomocnicza:

Edmund Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, T. 1-2, Wrocław 1982; wyd. 2, Warszawa 1988.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKIŚ1_W01 - Zna elementarną terminologię używaną w ochronie dóbr kultury, w tym w konserwacji zabytków

i w ochronie przyrody oraz zna jej zastosowania

w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze.

ODKIŚ1_W02 - Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego i miejskiego w rozwoju kultury oraz nauki społeczeństw dawnych i współczesnych.

ODKIŚ1_W03 - Ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki

i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii.

ODKIŚ1_W04 - Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju ochrony dóbr kultury i środowiska oraz

w poszczególnych specjalizacjach tych dziedzin.

ODKIŚ1_W05 - Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki,

w tym sztuki, filozofii, antropologii i socjologii na rozwój i kształtowanie struktur i instytucji związanych z ochroną zabytków i środowiska przyrodniczego i kulturowego.

ODKIŚ1_W12 - Ma podstawową wiedzę w zakresie konserwatorstwa, historii sztuki, archeologii i zastosowań nowych technologii w ochronie dóbr kultury i środowiska przyrodniczego oraz miejskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - referat i zaliczenie w formie pracy testowej studenta. Na pozytywną ocenę całościową składa się wartość

merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawność wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy(10%).

Brak uczestnictwa w 3 zajęciach skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niż 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje część przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowany w trakcie zajęć materiał, potrafi go porównać i

przeanalizować; uzyskano co najmniej 80 % wymaganych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie z pojęciem i metodami rewitalizacji.

Pełny opis:

Opis:

1. Omówienie zakresu wykładu „Rewitalizacja zabytków”.

2. Wprowadzenie do problematyki rewitalizacji.

3. Pojecie rewitalizacji i jej odmiany.

4. Odmiany działań rewitalizacji w Polsce.

5.-6. Wybrane przykłady rewitalizacji na świecie.

7.-9. Wybrane przykłady rewitalizacji w Polsce.

10.-11. Wybrane przykłady rewitalizacji w Warszawie.

12. Niekorzystne zjawiska wiążące się z rewitalizacją.

13.-14. Zamierzenia działań rewitalizacyjnych w Polsce.

15. Podsumowanie.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prowadzonych prac rewitalizacyjnych. W miarę możliwości planowane jest jedno wyjście w teren (Warszawa) i jeden wyjazd na obszar Mazowsza.

Literatura:

1. Podstawowa:

Seria: Rewitalizacja miast polskich, Kraków. www.irm.krakow.pl

Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Gdańsk 2009.

Bohdan Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1996.

2. Pomocnicza:

Edmund Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, T. 1-2, Wrocław 1982; wyd. 2, Warszawa 1988.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość podstaw ochrony zabytków i historii sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.