Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-PDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W02

HS2_U04

HS2_U05

HS2_U08

HS2_U09

HS2_K01

HS2_K02

HS2_K03

HS2_K04

HS2_K05


Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za cel zapoznanie biorących w nich udział studentów z różnymi formami promocji dziedzictwa kulturowego na terenie Rzeczypospolitej oraz Europy. W zajęciach przewidziany jest udział osób zaangażowanych praktycznie w promocję zabytków i dziedzictwa kulturowego, grafikę reklamową itp.

Studenci uczestniczący w ćwiczeniach są zobowiązanie do przygotowania opracowania na piśmie wraz z prezentacją cyfrową na zadany temat związany z tematyką ćwiczeń. Przedstawienie opracowania będzie podstawą zaliczenia ćwiczeń.

dopuszczalną jest jednorazowa (1) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.