Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-PKAiU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W02

ODKIŚ1_W03

ODKIŚ1_W04

ODKIŚ1_W05

ODKIŚ1_W12

ODKIŚ1_U01

ODKIŚ1_U02

ODKIŚ1_U05

ODKIŚ1_U08

ODKIŚ1_K01

ODKIŚ1_K02

ODKIŚ1_K03

ODKIŚ1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki.

Pełny opis:

Tematy:1-2. Podstawowe pojęcia z konserwacji architektury.

3-4. Pomiary zabytków.

5.-6. Podstawowe pojęcia z planowania przestrzennego.

7.-8. MPZP i studium uwarunkowań i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

9-10. Kolejność prowadzenia prac projektowych w zabytku.

11-12. Kolejność prac konserwatorskich w zabytkach.

13-16. Rodzaje badań i analiz zabytku architektury.

17-18. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - różnice w podejściu projektowym.

19-20. Wzmacnianie fundamentów.

21-22. Wzmacnianie murów.

23-24. Metody czyszczenia elewacji.

25-26. Autentyzm w zabytkach.

27-28. Rekonstrukcja zabytków.

29.-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie.

OPIS ECTS

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Samodzielna lektura: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Łącznie: 85 godz. / 3 pkt. ECTS

Uwaga: kolejność zajęć może ulec zmianie. Część zajęć ma charakter terenowy.

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczące prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Zasady konserwatorskie – zakładka ze strony NID.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczące prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

HS2_W01 - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w życiu zawodowym.

HS2_W02 - Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie.

HS2_W03 - Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą zaawansowane metody badawcze historii sztuki.

HS2_W07 - Ma pogłębioną znajomość i umiejętność stosowania zaawansowanych metod analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych.

HS2_W08 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

HS2_W10 - Ma pogłębioną znajomość instytucji kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury.

Umiejętności

HS2_U08 - Potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie humanistyki oraz dziedzin pokrewnych historii sztuki w języku polskim i języku obcym. Umie popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach.

Metody i kryteria oceniania:

Na pozytywną ocenę całościową składa się wartość merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawność wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy(10%).

Brak uczestnictwa w 3 zajęciach skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niż 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje część przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowany w trakcie zajęć materiał, potrafi go porównać i przeanalizować; uzyskano co najmniej 80 % wymaganych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.