Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plastyka nowożytna polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-SNP-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna polska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_U03

HS1_U04

HS1_K01


Skrócony opis:

Wykład prezentuje w ujęciu chronologicznym najważniejsze problemy artystyczne, twórców i dzieła sztuki polskiej plastyki od XVI do XVIII w., z wyłączeniem epoki klasycyzmu.

Semestr pierwszy wykładu obejmuje plastykę renesansu i manieryzmu. Wykład w drugim semestrze omawia problematykę plastyki barokowej i rokokowej.

dopuszczalną jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednym wykładzie.

Pełny opis:

1. Renesans polski a renesans europejski. Recepcja form renesansowych w Polsce – charakterystyka głównych nurtów.

2. Warsztat Franciszka Florentczyka i pierwsze dzieła renesansowe w Polsce.

3. Bartłomiej Berecci i jego warsztat. Kaplica Zygmuntowska i jej znaczenie dla polskiej sztuki renesansowej.

4. Nagrobki renesansowe i rzeźba sepulkralna.

5. Wawel siedzibą renesansowego monarchy, dzieła królewskiego mecenatu i ich interpretacja.

6. Spółka architektoniczno-rzeźbiarska Jana Cini & Bernardino de Gianotis.

7. Tzw nurt rodzimy w renesansowej rzeźbie w Polsce. Benedykt Sandomierzanin, artyści cechowi. Działalność mecenasowska bpa Andrzeja Noskowskiego na Mazowszu

8. Nagrobek mieszczański w Polsce w XVI i pocz. XVII w.

9. Działalność północnowłoskich lapicydów (tzw Komasków) w renesansowej Polsce; główne ośrodki, charakterystyka twórczości.

10. Jan Maria Mosca zw. Padovano.

11. Hieronim Canavesi.

12. Jan Michałowicz z Urzędowa.

13. Santi Gucci i jego wpływ na polską rzeźbę doby manieryzmu. Warsztaty Pińczowskie.

14 Manieryzm północny w Gdańsku.

15. Lwów. Jan Pfister. Kaplice Boimów i Kampianów.

Literatura:

1. J. Białostocki, Renesans polski i renesans europejski, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978,

2. H. S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976

3. St. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1537) Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.

4. M. Zlat, Sztuka polska. renesans i manieryzm, Warszawa 2008

(rozszerzoną listę proponowanych lektur studenci otrzymują na 1 wykładzie)

Metody i kryteria oceniania:

* Warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie testu ze znajomości zabytków z omawianego w semestrze okresu (minimum 50% testu) oraz zaliczenie ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności na wykładzie.

Kryteria oceny:

ocena ndst (2) - student nie zna podstawowej faktografii z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, nie posiada wiedzy na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i nie zna podstawowych problemów związanych z ich atrybucją i interpretacją

ocena dost (3) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada słabo uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i posiada znacznie ograniczoną wiedzę o podstawowych problemach związanych z ich atrybucją i interpretacją

ocena db (4) - student zna podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i zna podstawowe problemy związane z ich atrybucją i interpretacją

ocena bdb (5) - student zna bardzo bobrze podstawową faktografię z zakresu polskiej plastyki nowożytnej, posiada w pełni porządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zabytków polskiej plastyki nowożytnej i zna w pełni podstawowe problemy związane z ich atrybucją i interpretacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.