Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamość kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-TKEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamość kultury europejskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykłady monograficzne i fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaS01_W03,S01_W04,S01_W09,S01_W10,S01_U03,S01_K06

Skrócony opis:

Tożsamość kultury europejskiej jest tematem badań socjologicznych, historycznych i kulturoznawczych.

W szczegółowych ich dyscyplinach i subdyscyplinach obecne są ujęcia historiograficzne, socjograficzne, historiozoficzne, idiograficzne i nomotetyczne.

W perspektywie socjologii i antropologii historycznej oraz socjologii kultury podejmowane są kwestie źródłowego znaczenia pytań o tożsamość kulturową i tożsamość kultury, kryteriów i narzędzi konstrukcji tożsamości kultury dla danego społeczeństwa w Europie, jego dominujących struktur, ze względu na które możliwe jest badanie tożsamości kulturowej i tożsamości kultury.

Pełny opis:

Tematy i problematyka

1. Idea początku: Procesy konstrukcji kategorii czasu. Formy źródłowego opisu zbiorowości

2. Jednostka i społeczeństwo: procesy kategoryzacji relacji społecznych

3. Terytorium: geografia, władza, historia

4. Kategorie kultury: mitologie i kroniki historyczne

5. Kategorie kultury: nauka i religia

6. Kategorie kultury: sztuka i filozofia

7. Kategorie kultury: prawo , idee ładu zbiorowego

8. Tożsamość kultury europejskiej: wzory całościujące, stereotypy, zróżnicowania perspektyw

9. Zróżnicowania i konflikty tożsamości w kulturze:

10. Zróżnicowania i konflikty tożsamości społecznych: porządek moralny i porządek polityczny

11. Struktury i procesy zmian: synchronia i diachronia

12. Tożsamość w warunkach nowoczesności: paradoksy jednoczenia europejskiego

13. Kryzysy tożsamości: społeczeństwa ponowoczesne w Europie

14. Socjologiczne modele społeczeństw w Europie

15. Wojny i rewolucje kulturowe: tożsamości kulturowe w warunkach transformacji spolecznych

Literatura:

1. Davies, Norman, Europa. Rozprawa historyka z historią. Przekład E. Tabakowska, Znak, Kraków, 1998

2.Weber, Max, Gospodarka i społeczeństwo.Zarys socjologii rozum8iejącej. Przełożyła D.Lachowska, PWN, Warszawa, 2002, s.5.42;158-238;488-649

3. Bourdieu, Pierre, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przełozył P. Biłos, SCHOLAR, Warszawa2005.

4. Castells, Manuel, Siła tożsamości. Przekład S.Szymanski, PWN, Warszawa, 2009

5. Wójtowicz, Andrzej, Pisanie utopii (w) Wirtual. Czy nowy wspaniały świat? SCHOLAR, 2010, s.68-74

6. Modernizacja Polski, Struktury.Agencje,Instytucje.Red. Naukowa Witold Morawski, Cześć V. Wymiar Kulturowy.s.607-692

7. Bogucka, Maria, Kultura, naród, Trwanie. Dzieje kultury polskiej od jej zarania do 1989 roku. Wydawnictwo TRIO, Warszawa, 2008

8. Miłosz, Czesław, Rodzinna Europa,Czytelnik, 1990.

9. Miłosz, Czesław, Historia Literatury Polskiej do roku 1939. Znak. KIraków, 1997

10. Nowak, Andrzej, Dzieje Polski. Tom 1 do 1202.Skad nasz ród. Biały Kruk, Kraków, 2014

11.Giddens,Anthony, Nowoczesność i tożsamość. Tł. A.Sulżycka, PWN, warszawa, 2012

12.Bauman, Zygmunt, Europa. Niedokończona przygoda. Przekład T.Kunz,Wydawnictwo Literackie, 2005

13. Therborn. Göran, Drogi do nowoczesnej Europy. PWN, Warszawa-Kraków, 1998

Literatura uzupełniająca

1.Człowiek Grecji. Pod red J-P.Vernanta. Przełożyli, P.Bravo, Ł.Niesiołowski –Spanò. Świat Książki, 2000

2. Człowiek Rzymu. Pod red. Andrea Giardina, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1997

3.Człowk średniowiecza. Pod red. Jacques Le Goffa, Przełożyła M.Radożycka-Paoletti. Świat Książki,2000

4.Człowiek Renesansu. Pod red. Eugenia Garina, Przełożyła A.Osmólska-Mętrak, Świat książki, 2001

5. Człowiek Baroku, Pod red. Rosaria Vilariego, Przełożyły B.Bielańska,M.Gurgul,M.Woźniak, Swiat książki, 2001

6. Człowiek Romantyzmu. Pod red. Françoisa Fureta, Przełozyły J. Łulaszewicz,J. Ugniewska, Świat Książki, 2001

7.Historia chrześcijaństwa. Biskupi,mnisi, cesarze, 610-1054 ,T.4. Praca zbiorowa Wydawnictwo Krupski-S-kaWarszawa,1999, T. Ekspansja Kościoła Rzymskiego,1054-1274. Warszawa, 2001

8.Historia powszechna PWN: Józef Wolski, Starożytność; Tadeusz Manteuffel,Średniowiecze;Zbigniew Wójcik, Wiek XVI-Xvii; Emanuel Rostworowski, Wiek XVIII; Mieczysław Żywczyński, 1789-1870; Janusz Pajewski, 11871-1918

9.Historia Powszechna, Biblioteka Gazety Wyborczej, T.17-21. Prace zbiorowe,Mediasat Poland SA. 2008

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo wegle regulaminu studiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.