Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wilno - legenda, symbol, rzeczywistość. Opowieść o mieście i jego mieszkańcach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-WLSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wilno - legenda, symbol, rzeczywistość. Opowieść o mieście i jego mieszkańcach
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest miastu nad Wilią, jego dziejom od czasów najdawniejszych po współczesność, a więc od Wielkiego Księstwa Litewskiego, przez czas zaborów i II Rzeczpospolitą po dzisiejszą niepodległą Litwę.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest miastu nad Wilią, jego dziejom od czasów najdawniejszych po współczesność. Zostaną przedstawione zabytki Wilna na szerokim tle historycznym z uwzględnieniem najnowszego stanu badań w literaturze polskiej i litewskiej, z odniesieniem do życia jego najwybitniejszych mieszkańców.

Literatura:

E. Małachowicz, Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, Wrocław 1996.

Cz. Miłosz, T. Venclova, Powroty do Wilna, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach. 2. Esej na temat wybranego zabytku wileńskiego (maksymalnie do 5 stron sformatowanego maszynopisu)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.