Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Znaki i znaczenia w kulturze artystycznej średniowiecz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ZiZwKAŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Znaki i znaczenia w kulturze artystycznej średniowiecz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W01 HS2_W02 HS2_W03 HS2_W04 HS2_W07 HS2_W09

Skrócony opis:

Wykład problemowy wprowadzający w umiejętność "czytania" średniowiecznego przekazu wizualnego zgodnie z intencjami jego autorów.

Pełny opis:

Wykład problemowy, wprowadzający w problematykę "czytania" średniowiecznego przekazu wizualnego przez analizę i interpretacje znaków wyrażanych postawą ciała, gestem, strojem, atrybutem. Obraz średniowieczny jest tu omawiany jako ideogram - konfiguracja znaków symbolicznych, których interpretacja pozwala odsłonić i zrozumieć treść przekazu.

Literatura:

D. Freedberg, Potęga wizerunku. Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, Kraków 2007

J.-C. Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident medieval, Paris 1990

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zdobywa podstawowe informacje o specyfice przekazu obrazowego w średniowieczu i zdobywa informacje o możliwościach jego odczytywania. Pogłębia znajomość terminów ikonograficznych. Poszerza wiedzę o spuściźnie artystycznej średniowiecza. Zdobywa wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi sferami kultury średniowiecznej. Poszerza znajomość metod analizy i interpretacji dzieła sztuki. Ma świadomość historycznych przemian semantycznych w systemie wizualnym europejskiego średniowiecza.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)