Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-IE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów kierunku bezpieczeństwo na studiach I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z najbardziej podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa w Europie.

Pełny opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów kierunku bezpieczeństwo na studiach I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z najbardziej podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa w Europie.

W trakcie zajęć studenci poznają tę problematykę zarówno w układzie historycznym, jak i przedmiotowym.

W ujęciu historycznym, szczególnym analizom poddany jest proces tworzenia się i rozwoju trzech Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG, Euratom) oraz Unii Europejskiej przez pryzmat kolejnych reform traktatowych (aż do przyjęcia Traktatu z Lizbony).

W ujęciu przedmiotowym nacisk położony jest na:

- analizę unijnej struktury instytucjonalno-prawnej,

- omówienie zakresu i sposobów działania UE w wybranych politykach (np. PWBiS, WPZiB, WPBiO),

- przedstawienie procesów poszerzania zasięgu terytorialnego UE oraz omówienie jej relacji z państwami sąsiednimi.

Uzupełnieniem tych analiz jest wskazanie miejsca i roli Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć studenci:

- zdobywają wiedzę z zakresu integracji europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze politycznym, instytucjonalno-prawnym i gospodarczym; oraz poszerzają swoją wiedzę na temat współczesnej historii politycznej Europy;

- zapoznają się z podstawową wiedzą na temat Unii Europejskiej, jej organizacji instytucjonalno-prawnej, poszczególnych polityk i form współpracy oraz relacji z otoczeniem zewnętrznym.

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura i przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Łącznie za zajęcia 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.