Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-KS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie społeczne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

01 Rozwój nauki o komunikowaniu

02 Komunikowanie jako proces porozumiewania się; mowa ciała

03 Prawda, retoryka, erystyka

04 Komunikowanie polityczne

05 Początki współczesnych mass mediów, projekcja filmu „Obywatel Kane” (fragm.)

06 PR, Marketing polityczny, lobbying

07 Propaganda: Korea Północna, Rosja; tzw. Państwo Islamskie, narzędzia komunikacyjne w ręku ekstremistów;

08 - Internet - zmieniająca się relacja twórcy i odbiorcy informacji; język postów, tweetów i memów, jego konsekwencje dla precyzji przekazu treści; rola niezależnej informacji w systemach totalitarnych/autorytarnych; teorie spiskowe w Internecie; konsekwencje przemian w obiegu informacyjnym dla opisu i odbioru kryzysu migracyjnego; fake: rola umyślnie fałszowanej informacji, odpowiedzialność przy powielaniu, zasięg dementi ujawnionych przekłamań;

09 Nowe narzędzia weryfikacji informacji

10. Prezentacje referatów studentów

11. Zaliczenia

Literatura:

Bogusława Dobek – Ostrowska „Podstawy komunikowania społecznego”, Wrocław 2004

S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2015

Em Griffin „Podstawy komunikacji społecznej”, Gdańsk 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien znać główne nurty i teorie z zakresu komunikacji, potrafić zidentyfikować słabości współczesnych mediów i mediów społecznościowych, opisać cechy materiałów PR-owych, propagandowych, potrafić samodzielnie stosować narzędzia weryfikacji informacji.

Metody i kryteria oceniania:

1) 50% - obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności; 100% obecności = pół oceny wyżej)

2) 40% - przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat

3) 10% - aktywność na zajęciach (konstruktywny udział w dyskusji)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dłuska, Katarzyna Grzybowska-Walecka
Prowadzący grup: Karolina Dłuska, Katarzyna Grzybowska-Walecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Komunikacja społeczna – podstawowe terminy, definicje i modele

S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007., rozdz.1

K.Adams, G.J. Galens, Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008, ss.63-69

2.Specyfika języka w komunikowaniu – funkcje, bariery językowe, sytuacje komunikacyjne oraz akty mowy

S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.,ss. 138 -171

3. Komunikacja werbalna

J.Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012, ss76 -104

4.Komunikacja niewerbalna

J.Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012, 121-140;150-157

5.Komunikacja interpersonalna - cechy, zasady, funkcje; percepcja, „ja”, aktywne słuchanie, skuteczność w komunikowaniu interpersonalnym;

J.Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012, ss. 35-56

S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.,rozdz. 8

6. Komunikowanie masowe – definicje, pojęcia i modele

D.McQuail, Teoria Komunikowania masowego, rozdz. 3 "Pojęcia i modele komunikowania społecznego"

7. Zasady wystąpień publicznych. Przykłady

S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.rozdz. 14 i 15

8. Wystąpienia publiczne – analiza wystąpień publicznych, modele przemówień

9. Wystąpienia publiczne przygotowane przez studentów

10. Wystąpienia publiczne przygotowane przez studentów

11. Komunikowanie w grupie i podejmowanie decyzji

12. Rola nowych mediów w procesach komunikowania. Specyfika, modele i zagrożenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.