Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-MTSdw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W06, BW1_W11,

BW1_U04,

BW1_U05


Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w wymiarze ponadnarodowym, gdzie zarówno zagrożenia dla bezpieczeństwa i przejawy niebezpieczeństw, jak i sposoby, metody przeciwdziałania nim i walki z nimi postrzegane są z punktu widzenia UE jako całości. W tym celu studenci zaznajomieni są z kwestiami prawnymi i instytucjonalnymi UE dotyczącymi bezpieczeństwa wewnętrznego, jej dokumentami strategicznymi w tym zakresie oraz praktycznymi aspektami działania. Na wykładzie dokonana zastaje analiza najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz wskazane zostaną stosowane i projektowane metody reagowania na nie.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym UE. W tym celu studenci zaznajomieni są z kwestiami prawnymi (Układ z Schengen, Traktat z Maastricht, zapisy Traktatu z Lizbony w tej materii, rozporządzenia, dyrektywy), instytucjonalnymi (system podejmowania decyzji w UE, Europol, Frontex, EASO) UE dotyczącymi bezpieczeństwa wewnętrznego, jej dokumentami strategicznymi (Europejska Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europejska Agenda Bezpieczeństwa) oraz wybranymi praktycznymi aspektami działania.

Na wykładzie dokonana zastaje analiza najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, m.in.: terroryzm, handel ludźmi, handel narkotykam, kontrola granic, kwestie migracji i azylu, radykalizacja postaw, oraz przedstawione zostaną sposoby działania UE w tym zakresie.

Literatura:

1. Borawska-Kędzierska Elżbieta, Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami polityka wizowa azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2011.

2. Gruszczak Artur, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym: aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

4. Grzelak A., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

5. Kolowiec I., Strąk K. (oprac.), Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna. Dokumenty, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

6. Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

7. Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

8. Wojtaszczyk K. A., Szymańska J. (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE

2. Student zna najważniejsze akty prawne i instytucje UE zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym w UE.

3. Student potrafi przedstawić działania podejmowane w UE zmierzające do eliminacji zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Umiejętności:

1. Student analizuje obecną sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Student poddaje krytyce polityczne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

Kompetencje

1. Student ma świadomość złożoności kwestii dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

30h, 2 pkt ECTS

Punkty ECTS = 2 w tym:

- 30 godzin udział w wykładach = 1 punkt

- 25 godzin przygotowanie się do egzaminu = 1 punkt.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Wymagana będzie znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu. Student może rozszerzyć wiedzę w oparciu o podaną literaturę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.