Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie (III r., I st.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-OZ Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie (III r., I st.)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03 BW1_U09

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne kierunki w ramach teorii organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kształtujących je uwarunkowań, przyjętych założeń, formułowanych postulatów i dróg rozwoju.

Pełny opis:

1. Teoria organizacji i zarządzania jako nauka

2. Okres przednaukowy w zarządzaniu

3. Prekursorzy teorii zarządzania

4. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe zarządzanie

5. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe administrowanie

6. Kierunek behawioralny (szkoła stosunków międzyludzkich)

7. Kierunek systemowy

8. Kierunek ilościowy

9. Kierunek sytuacyjny i nowa fala w zarządzaniu

10. Postmodernizm w zarządzaniu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa 2013

2. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2013

3. A.K. Koźmiński, M. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008

4. M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012

5. J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 2006

2. J. Puchalski, Podstawy nauki o organizacji, Wrocław 2008

3. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2011

4. Z. Martyniak, Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Warszawa 1989

5. A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, Kraków 2002

6. K. Zimniewicz, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Warszawa 2014

7. J. Bieńkowska, Cz. Sikorski, Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury, Łódź 2016

8. Cz. Sikorski, Nauka o zarządzaniu, Łódź 2011

9. E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę na temat:

- genezy i ewolucji kierunków w zakresie nauk o zarządzaniu i organizacji

- strategii rozwoju organizacji według głównych przedstawicieli wiodących kierunków zarządzania

Student potrafi:

- zidentyfikować różnorodne nurty nauki o zarządzaniu i organizacji

- wskazać podstawowe założenia kierunków w dziedzinie zarządzania, które determinują sposoby postrzegania organizacji i jej problemów

Student rozumie:

- specyfikę zarządzania jako dziedziny wiedzy o zróżnicowanych paradygmatach

- zależności pomiędzy ewolucją teorii zarządzania a zmianami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 50 godz.

Łącznie: 90 godz. / 30 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie mieszanej (test + krótkie pytania) z materiału przedstawionego podczas zajęć oraz zawartego w wybranych pozycjach literatury - zaliczenie powyżej 50% punktów.

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.