Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-PBad Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


K_W01

K_U01.

K_K01.


Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje charakterystyczne dla studenta rozpoczynający studia licencjackie.

Skrócony opis:

Poziom zaawansowany.

“Projekt badawczy” to zajęcia służące rozwijaniu kompetencji studenta w zakresie konceptualizacji oraz pisania tekstów o charakterze naukowym na bazie wiedzy i umiejętności nabytych w toku dotychczasowego kształcenia (Kompozycja pracy naukowej, Metody badawcze w naukach ...). Merytoryczny zakres zajęć określany jest w grupach i powiązany z zainteresowaniami i pracą badawczą prowadzącego.

Pełny opis:

1. Rozpoznanie wiedzy i umiejętności i kompetencji uczestników zajęć. Prezentacja problematyki badawczej Zajęcia w grupie.

2. Przydział tematów, planowanie badań - finalnym efektem pracy studenta powinien być artykuł naukowy o objętości 0,5-1 arkusza wydawniczego. Zajęcia w grupie.

3. Tutoring – planowanie badań c.d. Zajęcia indywidualne.

4. Tutoring – kontrola przebiegu badań c.d. Zajęcia indywidualne.

5. Prezentacja cząstkowych wyników badań, dyskusja. Zajęcia w grupie.

6. Tutoring – kontrola przebiegu badań c.d. Zajęcia indywidualne.

7. Podsumowanie prac nad artykułem. Zajęcia indywidualne.

Literatura:

1. Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

2. Frankfort-Nachmias Ch., .Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa 1996 (Problemy etyczne w badaniach społecznych, s.88-112).

3. Chomczyński P., Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom II , Numer 1 – Listopad 2006, s.68-87.

4. Rogowska, B.,“.Etyczne problemy zawodu socjologa. Obserwacja uczestnicząca ukryta a wybrane problemy etyczne zawodu socjologa" (2010), http://www.eioba.pl/a/2mah/etyczne-problemy-zawodu-socjologa

5. Badania z udziałem ludzi, W.Galewicz (red.), Universitas, Kraków 2011.

6. Kodeks Etyki Socjologa (Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r.

7. Code of Ethics and Policies and Procedures of the ASA Committee on Professional Ethics, American Sociological Association, Washington 2008.

8. David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2008

9. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W01. Posiada podstawową wiedzę nt. badań jakościowych i ilościowych.

K_W02. Projektuje proste narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety, dyspozycje do wywiadu).

K_W03. Potrafi zinterpretować badanie socjologiczne i postępowanie badacza

K_W04. Posiada wiedzę nt. praw podstawowych osób podlegających badaniom

K_W05. Posiada wiedzę nt. szkód jakie może uczynić stosując nieetyczne metody badawcze

Umiejętności:

K_U01. Umie stosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U02. Potrafi zachować poufność i prywatność w badaniach

K_U03. Umie unikać negatywnego wpływ na uczestników prowadzonych badań

K_U04. Potrafii zachować w pracy zawodowej anonimowość, prywatność i poufność

K_U05. wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Kompetencje społeczne :

K_K01. Ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

K_K02. Cechuje go wewnętrzna integralność i uczciwość w stosunku do współpracowników, jak i osób podawanych badaniom socjologicznym

K_K03. Posiada poczucie odpowiedzialności zawodowej i naukowej

K_K04. Rozumie potrzebę szanowania praw badanych, unikanie stronniczości i dyskryminacji

K_K05. Ma poczucie odpowiedzialności społecznej prowadzenia badań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega uczestnictwo w zajęciach, poszczególne etapy pracy oraz – finalnie - przedłożony tekst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Janusz Węgrzecki, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Janusz Węgrzecki, Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom zaawansowany.

“Projekt badawczy” to zajęcia służące rozwijaniu kompetencji studenta w zakresie konceptualizacji oraz pisania tekstów o charakterze naukowym na bazie wiedzy i umiejętności nabytych w toku dotychczasowego kształcenia (Kompozycja pracy naukowej, Metody badawcze w naukach ...). Merytoryczny zakres zajęć określany jest w grupach i powiązany z zainteresowaniami i pracą badawczą prowadzącego.

Pełny opis:

1. Rozpoznanie wiedzy i umiejętności i kompetencji uczestników zajęć. Prezentacja problematyki badawczej Zajęcia w grupie.

2. Przydział tematów, planowanie badań - finalnym efektem pracy studenta powinien być artykuł naukowy o objętości 0,5-1 arkusza wydawniczego. Zajęcia w grupie.

3. Tutoring – planowanie badań c.d. Zajęcia indywidualne.

4. Tutoring – kontrola przebiegu badań c.d. Zajęcia indywidualne.

5. Prezentacja cząstkowych wyników badań, dyskusja. Zajęcia w grupie.

6. Tutoring – kontrola przebiegu badań c.d. Zajęcia indywidualne.

7. Podsumowanie prac nad artykułem. Zajęcia indywidualne.

Literatura:

1. Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

2. Frankfort-Nachmias Ch., .Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa 1996 (Problemy etyczne w badaniach społecznych, s.88-112).

3. Chomczyński P., Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom II , Numer 1 – Listopad 2006, s.68-87.

4. Rogowska, B.,“.Etyczne problemy zawodu socjologa. Obserwacja uczestnicząca ukryta a wybrane problemy etyczne zawodu socjologa" (2010), http://www.eioba.pl/a/2mah/etyczne-problemy-zawodu-socjologa

5. Badania z udziałem ludzi, W.Galewicz (red.), Universitas, Kraków 2011.

6. Kodeks Etyki Socjologa (Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r.

7. Code of Ethics and Policies and Procedures of the ASA Committee on Professional Ethics, American Sociological Association, Washington 2008.

8. David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2008

9. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

Wymagania wstępne:

wiedza, umiejętności, kompetencje na podstawowym poziomie uzyskane na wcześniejszych etapach studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.