Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Udział w konferencji z referatem (tutoring)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-UwKzR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Udział w konferencji z referatem (tutoring)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_U01, BW1_U02,

BW1_U08

Wymagania wstępne:

Napisany i zaakceptowany artykuł napisany na zajęciach "Projekt Badawczy".

Skrócony opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na podstawie artykułu napisanego na zajęciach "Projekt Badawczy" oraz przygotowanie posteru związanego z prezentacją.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach "Projekt badawczy" artykułu oraz do przygotowania związanego z prezentacją naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji i posteru.

Literatura:

Właściwa dla pojętego tematu przez konkretnego studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa państwa.

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

Student potrafi sporządzać analizy i prognozy

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 1 punkt ECTS przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji oraz przygotowanego posteru do prezentacji.

Ocena końcowa: prezentacja - 80%, poster - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki, Małgorzata Pawlus, Janusz Węgrzecki, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Janusz Balicki, Małgorzata Pawlus, Janusz Węgrzecki, Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.