Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-WPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa cywilnego
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zaznajomienie z problematyką prawa cywilnego obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa cywilnego oraz zaznajomienie z możliwościami kształtowania własnymi działaniami relacji cywilnoprawnych.

Pełny opis:

1. System prawa cywilnego i cecha relacji cywilnoprawnych

2. Zasady ogólne prawa cywilnego

3. Prawo cywilne - część ogólna

4. Prawo rzeczowe

5. Prawo zobowiązań

6. Podstawowe rodzaje umów

7. Prawo spadkowe

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Goettel M. (red.), Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Szczurek, Z., Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2005.

2. Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2007.

3. Czachórski, Z., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007.

4. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W07

Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.

K_U07

Potrafi korzystać z aktów prawnych.

K_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

OPIS ECTS

- udział w wykładzie 30 h.

- przygotowanie się bieżące do wykładów 12 h.

- nauka do egzaminu 50 h.

Razem liczba ECTS 90 h. : 30 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę wpływa uzyskany wynik z egzaminu pisemnego, na który składa się test i pytania półotwarte. Za każde pytanie testowe student otrzymać może 1 pkt, półotwarte 4 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 30 pkt. Czas trwania egzaminu 50 minut.

Egzamin przeprowadzany jest w oparciu o literaturę obowiązkową, jak również wiedzę przekazywaną podczas wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.