Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia i migracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-DiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia i migracje
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres treściowy Konwersatorium: „Demografia i migracje” obejmuje dwie części. Część pierwsza stanowi analizę relacji między demografią a migracjami z perspektywy teorii przejścia demograficznego, wyjaśniającej zachodzące w społeczności ludzkiej procesy demograficzne zależne od rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Rezultatem tej analizy jest określenie różnic w rozwoju demograficznym teraźniejszym i przyszłym między kontynentami znajdującymi się obecnie na różnym etapie przejście demograficznego (szczególnie chodzi o Europę, Afrykę i Azję). Część druga natomiast poświęcona jest wyzwaniom politycznych, społecznych i etycznych, które generowane są przez różnice w rozwoju demograficznym społecznym w/w kontynentów i związane z tym ruchy migracyjne.

Kryzys demograficzny 2015 r., oraz próby nieskutecznej reakcji na niego UE, spowodowanej z jednej strony liczbą napływających do Europy imigrantów i uchodźców jak i brakiem solidarności miedzy krajami UE, nierównie obciążonymi napływem imigrantów stanowi także ważny materiał do wyciągania wniosków na przyszłość.

Literatura:

1. Asserate A.-W., African Exodus. Migration and the Future of Europe, Haus Publishing LTD, London 2018.

2. Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty- Interpretacje – Opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, IP, Wyd. UKSW,

3. Warszawa 2007;

4. Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

5. Balicki J., Chamarczuk M. (red.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.

6. Balicki J. (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.

7. Balicki J. (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.

8. Balicki J., „Dzieci Abrahama”. Chrześcijaństwo – islam w dobie kryzysu migracyjnego, „Civitas”. Studia z filozofii polityki, nr 19, Warszaw 2016, s. 111-137.

9. Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

10. Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

11. Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.

12. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Zarys problematyki, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

13. Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families in the East End of London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford, UK 2006.

14. Balicki J., Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, „Teologia i moralność. Migracja wyzwaniem dla teologii Kościoła”, UAM, A. Pryba (red.) Poznań 2017, vol. 12, nr 1 (21), s.9-28.

15. Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, Wschodni Rocznik Humanistyczny, T. XVI (2019), No4, s. 63-83.

16. Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010/2011.

17. Exclusion and Inclusion in International Migration. Power. Resistance and Identity, ed. By Armagan Teke Lloyd, Migration Series by Transnational Press London 2019.

18. Lendvai P., Orbán. Nowy model przywództwa w Europie, Biblioteka Kultury Liberalnej, Warszawa 2019.

19. Mehta S., This Land is Our Land. An Immigrant’s Manifesto, Jonathan Cape, London 2019.

20. Timothy Snyder, Droga do niewolności. Rosja. Europa. Ameryka, Znak Horyzont, Kraków 2019.

21. Tinti P., Tuesday Reitano, Migrant, Refugee, Smuggler, Saviour, Hurst & Company, London 2018.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.