Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-FILcw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii - ćw.
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom podstawowej problematyki filozoficznej. Na treść zajęć składać się będą podstawowe zagadnienia poruszane w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne

Rozumie pluralizm stanowisk filozoficznych, jego przyczyny i konsekwencje

Umiejętności:

Potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji nad problemami filozoficznymi

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki zajęć.

Kompetencje społeczne

Jest krytyczny wobec różnych poglądów dotyczących świata i człowieka, oraz jest ostrożny w wypowiadaniu jednoznacznych i ostatecznych twierdzeń

Zachowuje otwartość na różne argumenty filozoficzne

Ma świadomość bogactwa rzeczywistości, w której żyjemy i trudności ujęcia jej w jednoznacznych i ostatecznych odpowiedziach

Punkty ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Zadania na platformie e-learningowej - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Suma godzin - 60 (60 :30(25) = 2 pkt ECTS)

Punkty ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie stacjonarnej, ustnie.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami filozoficznymi takimi jak m.in. byt, istota, istnienie, wartość, teoria, poznanie oraz zapoznanie z podstawowymi problemami filozoficznymi ukazywanymi w kontekście nauk o polityce (natura człowieka, Absolut a dzieje, religia i polityka, wolna wola i wolność, postęp).

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami filozoficznymi takimi jak m.in. byt, istota, istnienie, wartość, teoria, poznanie oraz zapoznanie z podstawowymi problemami filozoficznymi ukazywanymi w kontekście nauk o polityce (natura człowieka, Absolut a dzieje, religia i polityka, wolna wola i wolność, postęp).

Literatura:

1. Anzenbacher Arno, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008 (wydanie VIII)

2. Arystoteles, Metafizyka (różne wydania)

3. Bocheński Józef, Współczesne metody myślenia, Poznań 1993.

4. Bocheński Józef, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

5. Copleston Frederick, Historia filozofii, tom 1: Grecja i Rzym, PAX, Warszawa 2004.

6. Gogacz Mieczysław, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987.

7. Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna?

8. Jaspers Karl, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2000.

9. Nieznański Edward, Podstawy filozofii, C.H. Beck, Warszawa 2013.

10. Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

11. Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

12. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

13. Voegelin Eric, Gnostycka polityka, Człowiek w kulturze 16/2004, s. 231-250.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.