Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-HSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna Europy
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się przez z dziejami społecznymi Europy, ich uwarunkowań, podobieństw i różnic oraz przemian jakie się dokonywały zwłaszcza od XIX wieku i mają wpływ na współczesne oblicze społeczeństw starego kontynentu.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: Rys historyczny społeczeństw zachodnioeuropejskich i środkowo-wschodniej Europy (do końca XVIII wieku).

Przyczyny przemian społecznych w Europie w XIX wieku

Jednostka w społeczeństwie

Wpływ I wojny światowej na społeczeństwa stron konfliktu

Europejczycy w okresie międzywojennym

Społeczeństwa państw europejskich w czasie II wojny światowej

Rodzina i kwestie demograficzne Europy w drugiej połowie XX wieku

Praca i poziom życia narodów europejskich po dwóch stronach żelaznej kurtyny

Przemiany i główne prądy kulturowe

Środowiska społeczne i konflikty społeczne

Migracje ludności

Państwo opiekuńcze

Media i propaganda

Oświata

Kwestie religii i Kościołów w życiu społecznym i kulturowym Europy

Literatura:

H. Kaelble, Społeczna historia Europy od 1945 do współczesności, Warszawa 2010

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009

B. Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. Warszawa 2012

Z. Krajewski, Europa i świat zachodni po 1945 roku. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, Lublin 2011

O. Halecki, Historia Europy - jej granice i podziały, Lublin 2000;

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005

Historia życia prywatnego . Od I wojny światowej do naszych czasów, red. A. Prosta, G. Vincenta, t.5, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006

K. Głabicka Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998

Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t.2, red. A. Sadowski, Białystok 2006

W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2007.

J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów z historii Europy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.