Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje ideowe Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-PSKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycje ideowe Europy
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Europa jest nie tylko kontynentem w sensie geograficznym, ale przede wszystkim w znaczeniu kulturowym. Celem zajęć jest omówienie głównych wyznaczników ideowych kultury europejskiej.

Pełny opis:

1. Pojęcie Europy

R. Buttiglione, J. Merecki, Europa jako pojęcie filozoficzne, Lublin 1996, s. 27-38.

D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, Warszawa 1995, s. 13-47.

2. Trzy źródła Europy

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 95-110.

E. Wipszycka, Miejsce dorobku antyku w dziedzictwie kulturowym cywilizacji europejskiej, [w:] Cywilizacja europejska, M. Koźmiński (red.), Warszawa 2005, s. 15-28.

K. Modzelewski, Barbarzyńskie korzenie Europy, [w:] Cywilizacja europejska, M. Koźmiński (red.), Warszawa 2005, s. 29-41.

J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce, 2005, s. 9-32.

R. Brague, Europa, droga rzymska Warszawa 2012, s. 35-124.

3. Logos - grecki typ racjonalności w kulturze europejskiej

H. G. Gadamer, dziedzictwo Europy, Warszawa 1992, s. 9-23.

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 105-148.

4. Ethos - tradycje etyczne Grecji w kulturze europejskiej

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995.

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 149-172.

5. Rozum i wola w etyce. Etyka norm a etyka cnót.

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 173-204.

6. Nomos - prawo w tradycji europejskiej

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 205-220.

H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995, s. 66-206.

7. Prawo naturalne

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 221-242.

Z. Stawrowski, Prawo naturalne z ład polityczny, Kraków-Warszawa 2006.

8. Deus - między monoteizmem religijnym a pluralizmem wyznaniowym. Tolerancja i wolność religijna

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 275-300.

R. Brague, Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza, Warszawa 2014.

9. Chrześcijaństwo i desakralizacja świata

P. Mazurkiewicz, Sekularyzacja, [w:] Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Kraków 2004, s. 1183-1195.

10. Autonomia państwa i Kościoła

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 258-274..

11. Persona - między humanizmem a personalizmem

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 301-334..

12. Societas - od podmiotowości osoby do podmiotowości społeczeństwa

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001, s. 335-374.

13. Kryzys Europy?

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Kraków 2003.

J. Patocka, Czy cywilizacja techniczna jest schyłkowa i dlaczego?, [w:] tenże, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998, 129-162.

E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Warszawa 1993.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.