Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy społeczno-kulturowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-PSKwE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy społeczno-kulturowe w Europie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zarówno zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu procesów społeczno-politycznych zachodzących w Europie, determinantami tych procesów a także ich analizą, dostrzeganiem ich współzależności oraz oceną zachodzących procesów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zarówno zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu procesów społeczno-politycznych zachodzących w Europie, determinantami tych procesów a także ich analizą (m.in proces sekularyzaji, kryzys aksjologiczny Europy, kryzys demograficzny, kryzys migracyjny, przemiany w rozumieniu demokracji) dostrzeganiem ich współzależności oraz oceną zachodzących procesów.

Literatura:

Böckenförde W-E., Wolność, państwo, Kościół, Znak, Kraków 1994.

Brague R., Europa. Droga rzymska, Teologia Polityczna, Warszawa 2012.

Brudel F., Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2010.

Gołembski F. (red.), Tożsamość europejska, Warszawa 2005.

Hildebrand D., Metafizyka wspólnoty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, ResPublica, Warszawa 1990.

Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2001.

O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo, ResPublica, Warszawa 1990.

Possenti V., Religia i życie publiczne, PAX, Warszawa 2005.

Sartori G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Smith A., Etniczne źródła narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Smith A., Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2002.

Toynbee A., O stosunku historyka do religii, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.

Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Kraków 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- student zna podstawowe procesy społeczno-kulturowe zachodzące w Europie (globalizacja, sekularyzm, kryzys demograficzny, kryzys migracyjny, kryzys aksjologiczny).

- student zna podstawową terminologię z zakresu procesów społeczno-kulturowych;

- student ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych zagadnieniach dotyczących procesów społeczno-kulturowych i czynnikach je determinujących;

- student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów w zakresie procesów społeczno-kulturowych zachodzących w Europie

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu procesów społeczno-kulturowych

- student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu procesów społeczno-kulturowych przebiegających w Europie oraz czynników ich determinujących

– student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu przemian społeczno-kulturowych w Europie

KOMPETENCJE:

- student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu przemian społeczno-kulturowych w Europie;

- student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji. Kolokwium końcowe (ustne).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem zajęć jest zarówno zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu procesów społeczno-politycznych zachodzących w Europie, determinantami tych procesów a także ich analizą, dostrzeganiem ich współzależności oraz oceną zachodzących procesów.

Literatura:

Böckenförde W-E., Wolność, państwo, Kościół, Znak, Kraków 1994.

Brague R., Europa. Droga rzymska, Teologia Polityczna, Warszawa 2012.

Brudel F., Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2010.

Gołembski F. (red.), Tożsamość europejska, Warszawa 2005.

Hildebrand D., Metafizyka wspólnoty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, ResPublica, Warszawa 1990.

Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2001.

O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo, ResPublica, Warszawa 1990.

Possenti V., Religia i życie publiczne, PAX, Warszawa 2005.

Sartori G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Smith A., Etniczne źródła narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Smith A., Kulturowe podstawy narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2002.

Toynbee A., O stosunku historyka do religii, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.

Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Kraków 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.