Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-SOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.pawelmatuszewski.com
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowym aparatem pojęciowym socjologii. Efektem kursu powinna być umiejętność zastosowania przez studentów nabytej wiedzy do identyfikacji, opisu i interpretacji wybranych zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowym aparatem pojęciowym socjologii. Efektem kursu powinna być umiejętność zastosowania przez studentów nabytej wiedzy do identyfikacji, opisu i interpretacji wybranych zjawisk i procesów społecznych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Giddens, A. (2004), Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Merton, R. K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka, P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak

Turner, J.H. (2006), Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

UZUPEŁNIAJĄCA:

Boguszewski, R., Co jest ważne, co można, a czego nie wolno - normy i wartości w życiu Polaków, komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej nr 99/2010

Boguszewski, R., Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, komunikat Centrum

Badania Opinii Społecznej nr 40/2009

Boudon, R. (2009), Logika działania społecznego. Kraków: Nomos

Coser, L. (2009), Funkcje konfliktu społecznego. Kraków: Nomos

Gorlach, K., Wasilewski, J. (2000), Hasło: „Pozycja społeczna” w: Encyklopedia socjologii. T. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa

Kojder, A. (1999), Hasło: „Norma społeczna” w: Encyklopedia socjologiczna. T. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa

Kwaśniewski, J. (1998), Hasło: „Dewiacja społeczna” w: Encyklopedia socjologiczna. T. 1. Warszawa: Oficyna Naukowa

Mazur, J. (1998), Hasło: „Grupa społeczna” w: Encyklopedia Socjologii. T. 1., Warszawa: Oficyna Naukowa

Mucha, J. (1999), Hasło: „Konflikt społeczny” w: Encyklopedia Socjologii. T. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa

Nowak, S. (1985), Metodologia badan społecznych. Warszawa: PWN

Smak-Wójcicka, M., Moralność publiczna i stosunek do zachowań nagannych społecznie, komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej nr 71/2009

Straffin, P. (2004), Teoria gier. Warszawa: SCHOLAR

Szacki, J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Szczepański, J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN

Szmatka, J. (1983). Próba strukturalistycznej koncepcji małej grupy społecznej, „Studia socjologiczne”, nr 2

Sztompka, P. (2005), Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak

Sztompka, P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W01 - student zna podstawowy aparat pojęciowy socjologii

K_W02 - student ma uporządkowaną znajomość głównych zagadnień socjologii

K_W03 - student zna wybrane koncepcje teoretyczne obecne w socjologii

Umiejętności:

K_U04 - studenci potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do analizy realnych zjawisk społecznych

Kompetencje:

K_K05 - student jest przygotowany do dokonywania podstawowych analiz społecznych

ECTS

udział w wykładzie: 30 godzin

czytanie literatury: 30 godzin

przygotowanie projektu egzaminacyjnego: 30 godzin

suma godzin: 90

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowego aparatu pojęciowego socjologii; nie zna podstawowych zagadnień socjologii; nie posiada znajomości wybranych socjologicznych koncepcji teoretycznych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowy aparat pojęciowy socjologii; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień socjologii; posiada ograniczoną wiedzę na temat wybranych socjologicznych koncepcji teoretycznych

ocena 4 (db): student zna w pełni podstawowy aparat pojęciowy socjologii; posiada nie do końca uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień socjologii; posiada znaczną wiedzę na temat wybranych socjologicznych koncepcji teoretycznych

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawowy aparat pojęciowy socjologii; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień socjologii; posiada kompletną wiedzę na temat wybranych socjologicznych koncepcji teoretycznych

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do analizy realnych zjawisk społecznych

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi wykorzystać nabyta wiedzę do analizy realnych zjawisk społecznych

ocena 4 (db): student w zadowalającym stopniu potrafi wykorzystać nabyta wiedzę do analizy realnych zjawisk społecznych

ocena 5 (bdb): student całkowicie poprawnie potrafi wykorzystać nabyta wiedzę do analizy realnych zjawisk społecznych

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie jest przygotowany do dokonywania podstawowych analiz społecznych

ocena 3 (dst): student jest przygotowany w ograniczonym stopniu do dokonywania podstawowych analiz społecznych

ocena 4 (db): student jest przygotowany w zadowalającym stopniu do dokonywania podstawowych analiz społecznych

ocena 5 (bdb): student jest w pełni przygotowany do dokonywania podstawowych analiz społecznych

Ocena końcowa jest wystawiona na podstawie:

1) obecności na zajęciach poświęconych realizacji projektu(30%)

2) ocenie z projektu egzaminacyjnego (70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Matuszewski
Prowadzący grup: Paweł Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.