Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje ideowe Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-TIEkw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycje ideowe Europy
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: EL_W02, EL_W09


Umiejętności: EL_U02, EL_U4


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dla historii Europy ideami. Zostanie podjęta próba zaprezentowania różnych form i różnych skutków realizacji tych idei, kierunków ich rozwoju oraz zagrożeń, które wiążą się z określonymi sposobami ich urzeczywistnienia. Namysł nad ważnymi dla historii Europy ideami ma pobudzać do refleksji nad indywidualną i społeczną egzystencją, a także do dyskusji nad przyszłością Europy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Źródła kultury europejskiej.

2. Persona

3. Wolność

4. Równość

5. Sprawiedliwość

6. Jedność i różnorodność

7. Logos - grecki typ racjonalności

8. Ethos - tradycje etyczne

9. Prawda / kłamstwo

10. Dobro / zło

11. Nomos - tradycje prawne

12. Deus - między monoteizmem religijnym a pluralizmem wyznaniowym

13. Societas - od podmiotowości osoby do podmiotowości społeczeństwa

14. Stałość / zmienność

15. Porządek / nieporządek. Zorganizowanie / chaos

16. Ograniczoność / nieograniczoność

17. Współpraca / podporządkowanie

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001.

K. Polus-Rogalska (oprac.), Idee Europy. Wybór tekstów, Bydgoszcz 2004.

M. Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska, Warszawa 2005.

Chantal Delsol, Kamienie węgielne, Kraków 2018.

Lektury uzupełniające:

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

C. Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, Warszawa 2006,

R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2000.

C. Bohr, C. Schmitz (red.), Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, Warszawa 2016.

Pierre Manent, Beyond Radical Secularism, S. Augustin's Press, South Bend 2016.

Chantal Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, Warszawa 2017.

P. Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka, Kraków 2017.

Michał Gierycz, Europejski spór o człowieka, Warszawa 2017.

Prowadzący zajęcia będzie zadawać jeszcze inne lektury osobom przygotowującym referaty na dany temat.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EL_W02, EL_W09

Umiejętności: EL_U02, EL_U4

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w rozumienie istoty i specyfiki cywilizacji europejskiej. Europa nie jest tu rozumiana w kategoriach geograficznych czy politycznych, ale jako pojęcie filozoficzne.

Bycie Europejczykiem nie jest zatem równoznaczne z posiadaniem właściwych genów czy właściwego miejsca urodzenia zapisanego w dokumencie tożsamości. Wśród idei przewodnich w historii myśli europejskiej analizowanych w trakcie wykładu wymienić należy europejski typ racjonalności, europejski sposób myślenia o dobru i o sposobach jego osiągania, tradycję prawną odwołującą się do prawa naturalnego, monoteizm i poziomy typ relacji między polityka a religią (separacja), postrzeganie człowieka jako osoby oraz naturalny charakter życia społecznego.

30 godz. - udział w zajęciach (1 ECTS)

15 godz. - przygotowanie referatu (1/2 ECTS)

30 godz. - lektura zadanych tekstów (1 ECTS)

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia (1/2 ECTS)

= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Składniki oceny końcowej:

- obecność (obecność na zajęciach jest obowiązkowa);

- przygotowanie i wygłoszenie referatu;

- przeczytanie i przyswojenie zadanych tekstów;

- przygotowywanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia;

- udział w dyskusji podczas zajęć;

- zaliczenie końcowe (forma ustna).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dla historii Europy ideami. Zostanie podjęta próba zaprezentowania różnych form i różnych skutków realizacji tych idei, kierunków ich rozwoju oraz zagrożeń, które wiążą się z określonymi sposobami ich urzeczywistnienia. Namysł nad ważnymi dla historii Europy ideami ma pobudzać do refleksji nad indywidualną i społeczną egzystencją, a także do dyskusji nad przyszłością Europy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Źródła kultury europejskiej.

2. Persona

3. Wolność

4. Równość

5. Sprawiedliwość

6. Jedność i różnorodność

7. Logos - grecki typ racjonalności

8. Ethos - tradycje etyczne

9. Prawda / kłamstwo

10. Dobro / zło

11. Nomos - tradycje prawne

12. Deus - między monoteizmem religijnym a pluralizmem wyznaniowym

13. Societas - od podmiotowości osoby do podmiotowości społeczeństwa

14. Stałość / zmienność

15. Porządek / nieporządek. Zorganizowanie / chaos

16. Ograniczoność / nieograniczoność

17. Współpraca / podporządkowanie

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001.

K. Polus-Rogalska (oprac.), Idee Europy. Wybór tekstów, Bydgoszcz 2004.

M. Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska, Warszawa 2005.

Chantal Delsol, Kamienie węgielne, Kraków 2018.

Lektury uzupełniające:

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

C. Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, Warszawa 2006,

R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2000.

C. Bohr, C. Schmitz (red.), Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, Warszawa 2016.

Pierre Manent, Beyond Radical Secularism, S. Augustin's Press, South Bend 2016.

Chantal Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, Warszawa 2017.

P. Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka, Kraków 2017.

Michał Gierycz, Europejski spór o człowieka, Warszawa 2017.

Prowadzący zajęcia będzie zadawać jeszcze inne lektury osobom przygotowującym referaty na dany temat.

Wymagania wstępne:

Zaliczony 1 rok studiów europeistyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.