Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt / konferencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-UwKzR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt / konferencja
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Kontynuacja zajęć "Projekt badawczy" z poprzedniego semestru.

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu umiejętności prezentowania wyników badań w formie pisemnej i ustnej

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacja zajęć "Projekt badawczy"

z poprzedniego semestru.

Ich podstawowym celem jest doskonalenie

umiejętności prezentowania wyników badań

w formie pisemnej i ustnej.

Podczas zajęć studenci uczą się:

- analizy przeprowadzonych przez siebie zajęć pod kątem

ich celu, hipotezy, zastosowanej metody, najważniejszych

wyników i wniosków, wartości badań oraz charakteru nowatorskiego

- pisemnej prezentacji swoich badań jako:

a. artykułów naukowych

b. krótkiej noty/komunikatu

c. postera/grafiki/wykresu

Ta część zajęć kończy się przygotowaniem: artykułu z badań, krótkiej noty, oraz grafiki.

- ustnej prezentacji swoich badań jako

a. pełnego referatu/wystąpienia na konferencji

b. krótkiego komunikatu

c. głosu w dyskusji

Ta część zajęć kończy się przygotowaniem: wygłoszeniem komunikatu z badań oraz pełnego referatu na zajęciach w grupie, lub na wewnętrznej konferencji.

Literatura:

Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Stefan Nowak. Metodologia nauk społecznych, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia ukierunkowane na następujące efekty kształcenia:

- Umiejętność analizy przeprowadzonych przez siebie badań pod kątem ich wartości, istoty i wniosków wartych zakomunikowania, utrwalenia

- Umiejętność pisemnej prezentacji wyników badań

- Umiejętność ustnej prezentacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Ad. Umiejętność analizy przeprowadzonych przez siebie badań pod kątem ich wartości, istoty wniosków wartych zakomunikowania, utrwalenia:

- Studentka/student potrafi określić cel, hipotezę i tezy swych badań (ocena dostateczna)

- Studentka/student potrafi określić cel, hipotezę i tezy swych badań, a także przekonująco wskazać ich najważniejsze i najbardziej wartościowe wnioski, (ocena dobra)

- Studentka/student potrafi określić cel, hipotezę i tezy swych badań, a także przekonująco wskazać ich najważniejsze i najbardziej wartościowe wnioski, oraz określić ich ocenę na tle stanu badań (ocena bardzo dobra)

Ad. Umiejętność pisemnej prezentacji wyników badań:

- Studentka/student potrafi przygotować pisemny komunikat ze swoich badań (ocena dostateczna)

- Studentka/student potrafi przygotować pisemny komunikat oraz artykuł ze swoich badań (ocena dobra)

- Studentka/student potrafi przygotować pisemny komunikat, artykuł oraz wykres/graficzną prezentację wyników swoich badań (ocena bardzo dobra)

Ad. Umiejętność ustnej prezentacji wyników badań:

- Studentka/student potrafi ustnie (nie czytając) przedstawić czytelny komunikat ze swych badań ( na 5 minut)

- Studentka/student potrafi ustnie (nie czytając) przedstawić czytelny referat ze swoich badań (15-20 minut)

- Studentka/student potrafi ustnie (nie czytając) przedstawić czytelny komunikat ze swych badań ( na 5 minut) oraz referat (15-20 minut)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.