Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-GUESrW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student uzyska wiedzę o sytuacji geopolitycznej Polski w EŚW, polityczno-gospodarczych strukturach regionalnych oraz o uwarunkowaniach, przebiegu i i współczesnym kształtowaniu się relacji RP z krajami regionu.

Wiedza:

Ek1 - student zna podstawową terminologię politologiczną z zakresu geopolityki

Ek2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu relacji Polski z najbliższymi sąsiadami,

Ekl3 - student posiada wiedzę z zakresu współczesnej geopolityki RP,

Umiejętność:

Ek4 - student potrafi analizować i interpretować teksty z zakresu historii współczesnej i polityki zagranicznej RP,

Ek5 - student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu polskiej polityki zagranicznej i relacji z krajami wpływającymi na geopolitykę w Europie Środkowej,

Kompetencje:

Ek6 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu polskiej polityki zagranicznej,

Ek8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć formułując własne wypowiedzi oraz uwagi polemiczne

Pełny opis:

Zajęcia obejmują współczesną historię i stosunki międzynarodowe od zakończenia II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. Przedmiotem konwersatorium jest analiza wpływu kluczowych aktorów, procesów i decyzji politycznych, które doprowadziły do przemian geopolitycznych w Środkowo – Wschodniej Europie.

1. Uczestnicy konwersatorium uzyskują wiedzę nt. polskiej sytuacji geopolitycznej regionu EŚW na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Doskonalą jednocześnie zdolność przeprowadzenia kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny.

2. Potrafią zrozumieć zachodzące procesy polityczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem w przestrzeni międzynarodowej. W czasie dyskusji proponują własne rozwiązania.

3. Umieją dokonywać hierarchizacji działań służących rozwiązania postawionego zadania.

Dla zaktywizowania studentów i stworzenia warunków lepszej percepcji tematyki konwersatorium każdy z jego uczestników musi przygotować i przedstawić co najmniej jeden esej i dwie prezentacje przypadków studyjnych z niżej wymienionej listy tematycznej, określającej także merytoryczny profil zajęć:

1) Geopolityczne usytuowanie Polski- koncepcje i realia

E-Międzymorze

E-ABC

E- Inicjatywa Środkowo Europejska

E- Grupa Wyszehradzka (V4)

E- współpraca państw basenu Dunaju

E- Rada Państw Morza Bałtyckiego

E- Dziewiątka Bukaresztańska

E- Trójkąt Weimarski

E- Współpraca państw bałtyckich (ŁEL)

2) Propozycje, plany, rzeczywistość

PS- Rosja jako gwarant stabilności EŚW?!?

PS- Plan Żyrynowskiego

PS- Migracja ukraińska do RP, szansa czy zagrożenia?

PS- Obwód Kaliningradzki

PS- "Korytarz" OK - Białoruś (przesmyk suwalski)

PS- Cieśnina Pilawska

PS- Jedwabny Pas i Szlak

PS- Plan Stolpego

PS- Granica morska RP, konflikt w Zatoce Pomorskiej

PS- wsparcie RFN dla członkostwa RP w NATO

PS- Niemcy, jako sojusznik Rosji?

3) Obszary europejskiej niestabilności

PS- Naddniestrze

PS- pseudopaństwa na terenie Gruzji

PS- Separatystyczne republiki na Ukrainie

PS- Bośnia-Hercegowina

Literatura:

Błasiak Wojciech, Pomiędzy centrum, a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s.497

Brzeziński Zbigniew, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej polityki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 266

Ciupiński Andrzej, Legucka Agnieszka, Podstawowe elementy bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, s.140

Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach, (red.) A. Gil, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 10 (2012), Zeszyt 1, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012, s.134

Eberhardt Piotr, Twórcy polskiej geopolityki, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2006, s. 275

Kissinger Henry, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 390

Kornat Marek, Materski Wojciech, Między wojna a pokojem. Szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 163.

Kuźniar Roman, Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 273.

Maszkiewicz Mariusz, Repatriacja, czy repatriotyzacja.Wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986- 1990), KEW, Wojnowice 2017, s.412.

Nowak Andrzej, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, ARCANA, Kraków 2004, s. 396.

Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, (red.) Jacek Kłoczkowski, Kraków 2009

Ring-Eifel Ludwig, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006, s. 303.

Wang Yiwei, Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga”. Co rozwój Chin oznacza dla świata, New World Press – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 243

Włodek Ludwika, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, s.449

Żurawski vel Grajewski Przemysław, Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016, s. 367.

Wymagania wstępne:

1. W trakcie zajęć każdy student prezentuje ustnie jeden esej (oraz składa go na piśmie), a także bierze udział w prezentacji 2 przypadków studyjnych celem przedstawienia stopnia zrozumienia problemów merytorycznych oraz zdolności argumentacji, umiejętności wysławiania się i oratorskiej aktywności w zakresie prezentowanej przez siebie problematyki.

2. Aktywność merytoryczna na zajęciach, przy omawianiu poszczególnych przestawianych esejów i prezentacji.

3. Lektura 2 pozycji z listy zamieszczonej w pozycji "Literatura" i jednej pozycji zgłoszonej indywidualnie przez studenta.

4. Frekwencja na zajęciach.

1. Uczestnicy konwersatorium uzyskuja wiedzę nt. polskiej polityki sytuacji geopolitycznej Polski i regionu EŚW na przestrzeni ostatnich 100 lat. Doskonalą jednocześnie zdolność przeprowadzenia kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny.

2. Potrafią zrozumieć zachodzące procesy polityczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem w przestrzeni międzynarodowej. W czasie dyskusji proponuje własne rozwiązania.

3. Umieją dokonywać hierarchizacji działań służących rozwiązania postawionego zadania.

3 punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, przygotowanie eseju i jego elektronicznej prezentacji oraz opracowanie przypadku studyjnego - 45 godzin

Łącznie 75 godz. = 3 pkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.