Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-KNESW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikty narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W13

P2_U03

P2_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy.

Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Case study obejmuje m.in. konflikty związane z rozpadem Jugosławii, mniejszością rosyjską w państwach bałtyckich, mniejszością węgierską na Słowacji i w Rumunii, polską mniejszością na Litwie.

Literatura:

1. Babić Marko, Gołembski Franciszek (red.), Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

2. Bichta Tomasz, Podolak Małgorzata (red.), Systemy polityczne państw bałkańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

3. Budyta-Budzyńska Małgorzata, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Eberhardt Piotr, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

5. Filipowicz Mirosław (red.), Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 9 (2011) Zeszyt 2 (http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/pliki/Rocznik_2011-178.pdf)

6. Halecki Oskar, Historia Europy - jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002.

7. Jelavich Barbara, Historia Bałkanów. Wiek XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

8. Maksimiec Stanisław, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

9. Parzymies Anna (red.), Muzułmanie w Europie, Dialog, Warszawa 2005.

10. Rekść Magdalena, Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.

11. Rudowski Andrzej, Zenderowski Radosław (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

12. Smith Anthony D., Etniczne źródła narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

13. Szyszlak Tomasz, (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2011.

14. Zenderowski Radosław (red.), My już jesteśmy zjedzeni. Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

15. Zenderowski Radosław, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Uniwersytet Wrocławski 2011.

16. http://www.eurominority.eu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

Wiedza

1. Identyfikuje najważniejsze źródła konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej.

2. Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, religijnych i gospodarczych uwarunkowaniach konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także zna podstawowe mechanizmy rozwiązywania konfliktów.

Umiejętności

1.Analizuje przyczyny powstawania konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, ich przebieg i skutki.

2. Porównuje zakres konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej i przeprowadza ich klasyfikację.

Kompetencje

1. Ma świadomość złożoności kwestii związanych z przyczynami, przebiegiem i skutkami konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium

Ocenę 2 (ndst) uzyskuje student, który nie posiada podstawowej orientacji w zakresie konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ocenę 3 (dst.) uzyskuje student, który posiada podstawową orientację w problematyce konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, potrafi wskazać ich podstawowe źródła, genezę i przebieg.

Ocenę 4 (dobrą) uzyskuje student, który posiada dobrą orientację w problematyce konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, potrafi je opisać, ukazać zależności i wieloaspektowość zagadnienia. Potrafi operować pojęciami teoretycznymi dla opisu konfliktów narodowościowych i dobrze zna instytucjonalne mechanizmy zapobiegania eskalacji konfliktów narodowościowych w Europie.

Ocenę 5 (bardzo dobrą) uzyskuje student, który posiada bardzo dobrą orientację w problematyce konfliktów narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, potrafi dokonać ich prawidłowej typologi, wskazać na czynniki determinujące powstanie konfliktów (etniczne, polityczne, religijne, kulturowe, terytorialne, demograficzne i ich wzajemne powiązanie). Zna podstawowe teorie dotyczące powstawania narodu i potrafi je wykorzystać dla analizy konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.