Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań politologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-MBPkw Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań politologicznych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK 1 - student ma rozszerzoną i pogłębiona orientację w charakterze nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce

EK 2 - student ma rozszerzona orientację o miejscu nauk o polityce w systemie nauk i relacjach do innych nauk

EK 3 - student ma pogłębiona wiedzę na temat specyfiki przedmotowej i metodologicznej nauk o polityce

EK 4 - student zna metody, techniki i narzędzia badawcze wykorsystywane w badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce

EK 5 - student potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces badawczy w obszarze nauk o polityce

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności, kompetencje właściwe dla absolwenta studiów licencjackich z nauk społecznych.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi

Wymagania wstępne:

znajmomość nauk o polityce w zakresie studiów I stopnia uwieńczone licencjatem

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Podejścia jako paradygmaty - behawioryzm, racjonalny wybor, instytucjonalizm - oraz ich wpływ na formułowane teorie politologiczne.Zaprojektowanie i przeprowadzenie samodzielnych badań oraz prezentacja uzyskanych wyników, przy pomocy metody obserwacyjnej, sondażowej, jakościowej, wtórnej analizy danych.

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

4. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Dodatkowa:

1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

2. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

3. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

5. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

6. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu: 30 godzin

przeprowadzenie badań i przygotowanie prezentacji: 40 godzin

suma godzin: 100

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

średnia z ocen uzyskanych z dwóch prezentacji. Pierwsza ukazująca określone metody badawcze. Druga stanowiąca raport z samodzielnie przeprowadzonych badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi

Wymagania wstępne:

znajmomość nauk o polityce w zakresie studiów I stopnia uwieńczone licencjatem

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Podejścia jako paradygmaty - behawioryzm, racjonalny wybor, instytucjonalizm - oraz ich wpływ na formułowane teorie politologiczne.Zaprojektowanie i przeprowadzenie samodzielnych badań oraz prezentacja uzyskanych wyników, przy pomocy metody obserwacyjnej, sondażowej, jakościowej, wtórnej analizy danych.

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

4. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

5. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

6. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Wymagania wstępne:

Wiedza, kompetencje, umiejętności na poziomie podstawowym uzyskane na wcześniejszych etapach studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.